Η οσφυαλγία αποτελεί στις μέρες μας ένα συχνό και επιβαρυντικό ζήτημα, τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τα συστήματα υγείας. Επηρεάζει περίπου το 60% -80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 20% των πασχόντων, εξελίσσει χρόνια συμπτώματα και πόνο. Το 85% των ασθενών που πάσχουν από χρόνια οσφυαλγία έχουν μη συγκεκριμένες υποκείμενες αιτίες ή παθολογία.

Σε περιόδους παρατεταμένου εγκλεισμού συνυπάρχουν: έλλειψη άσκησης, μειωμένα επίπεδα βιταμίνης D, λόγω μειωμένης έκθεσης σε ηλιακό φως (ειδικά σε άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας)  και αυξανόμενη τηλε-εργασία χωρίς την κατάλληλη εργονομία. Τότε τα ποσοστά αυξάνονται συνεχώς όπως δείχνουν και οι νεότερες επιστημονικές έρευνες.  Εκτός από τον επίμονο πόνο, η μείωση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας και λειτουργικότητας – αυτοεξυπηρέτησης, είναι μια από τις συχνότερες αναφερόμενες επιπλοκές.

Σύμφωνα με τη μελέτη Παγκόσμια επιβάρυνση από ασθένειες και παράγοντες κινδύνου, για την τελευταία δεκαετία: «σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ των 291 ασθενειών και τραυματισμών, η οσφυαλγία αποτέλεσε τον κύριο λόγο μειωμένης λειτουργικότητας και αναπηρίας “.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κρατούνται λεπτομερείς στατιστικές, η χρόνια οσφυαλγία έχει οδηγήσει σε τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των ανθρώπων και το κόστος για την κοινωνία. Αυτό οφείλεται σε αυξημένο κόστος ιατρικής περίθαλψης και στην απώλεια παραγωγικότητας και μισθών που συνδέονται με την απώλεια ημερών εργασίας.

Τα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης χρόνιας οσφυαλγίας προκαλούν σοβαρό κοινωνικοοικονομικό κόστος τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Είναι υπό αυτές τις συνθήκες επιβεβλημένο  να αναζητηθούν λύσεις για αποτελεσματικότερες, ασφαλείς, χαμηλότερου περιβαλλοντικού όσο και οικονομικού κόστους προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της.

Μια από τις μεθόδους για την αντιμετώπιση της χρόνιας οσφυαλγίας, που πληροί τις προαναφερθείσες παραμέτρους, είναι η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία.

Ο όρος Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, Auricular Neuroreflex Therapy, περιγράφει ένα ολοκληρωμένο συνδυαστικό σύστημα μεθόδων και τεχνικών για τη θεραπεία μέσω του ωτικού πτερυγίου. Η Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία συνδυάζει σημεία και πρωτόκολλα από το Ωτικό Acupressure, τον Ωτοβελονισμό και την Ωτοθεραπεία.

Έχουν διεξαχθεί πολλές κλινικές μελέτες πάνω στην επίδραση που έχει σε διάφορες παθήσεις και τα ευρήματα έχουν δείξει πολλά θετικά αποτελέσματα. Επίσης έχουν γίνει αρκετές συστηματικές ανασκοπήσεις ερευνών πάνω στην μέθοδο για τη διαχείριση του πόνου.

Πρόσφατα παρατηρούμε μια αύξηση του ενδιαφέροντος σε διεθνές επίπεδο για τον ρόλο της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας στη διαχείριση της χρόνιας οσφυαλγίας.

Ένα σημαντικό συμπέρασμα για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου, είναι ότι η διάρκεια της θεραπείας αποτελεί βασικό παράγοντα για τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Μάλιστα όσο πιο χρόνια είναι η κατάσταση, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων.

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα ευρήματα μιας σημαντικής κλινικής μελέτης για τα αποτελέσματα της θεραπείας με Ωτικό Acupressure σε χρόνια οσφυαλγία.

Αυτή η κλινική μελέτη σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις της μεθόδου, σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία. Είχε διάρκεια 4 εβδομάδων.

Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες.

Στην πρώτη (αληθής ομάδα) έγινε θεραπεία με Ωτικό Acupressure, σε σημεία που πραγματικά αντιστοιχούσαν σε περιοχές του αυτιού που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πόνου στη μέση.

Στην δεύτερη (ομάδα ελέγχου), έγινε θεραπεία σε άσχετα με την μέση σημεία (όπως στον ώμο, στομάχι, έντερο).

Η θεραπεία έγινε με Ωτικό Acupressure, χρησιμοποιώντας φυτικά σπορίδια, με ειδικές υποαλλεργικές ταινίες.

Χρησιμοποιήθηκαν σημεία της οσφυικής περιοχής στο αυτί καθώς και γενικά σημεία για την μείωση της φλεγμονής, του πόνου, την βελτίωση της γενικότερης κατάστασης όλου του οργανισμού.

Τέτοια ήταν το ΣενΜεν, το σημείο Θάλαμος και το σημείο του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Η διάρκεια της θεραπείας ήταν τέσσερις εβδομάδες.

Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν πριν από τη θεραπεία, εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια της θεραπείας και 1 μήνα μετά τη θεραπεία.

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκαν τα αληθή σημεία Ωτικού Acupressure, για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας, παρουσίασαν τα εξής αποτελέσματα:

Είχαν 70% μείωση στην μέγιστη ένταση του πόνου,

75% μείωση στη συνολική ένταση του πόνου και

42% βελτίωση στην λειτουργικότητα που ήταν μειωμένη λόγω του πόνου στην πλάτη, σε σχέση με την αρχική τους εικόνα.

 

Οι μειώσεις αυτές, στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκαν τα αληθή σημεία Ωτικού Acupressure, ήταν στατιστικά μεγαλύτερες από ό, τι οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου (P <0,01). Αυτά τα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν τόσο κατά την ολοκλήρωση της 4ης εβδομάδας, όσο και μετά 1 μήνα παρακολούθησης.

 

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν μείωση της έντασης του πόνου και βελτίωση στη φυσική λειτουργία σε ασθενείς με οσφυαλγία. Υποδηλώνουν έτσι ότι η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία – Ωτικό Acupressure μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.

Από πολλές επιστημονικές εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα οφέλη από τη μέθοδο της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας – Ωτικού Acupressure είναι πολλαπλά, καθώς έχει:

Υψηλή αποτελεσματικότητα,

Στερείται παρενεργειών όταν γίνεται από επαγγελματία κατάλληλα εκπαιδευμένο στη μέθοδο,

Χαμηλό κόστος. Εδώ χρειάζεται να συνεκτιμηθεί ότι η μείωση του πόνου και η βελτίωση της λειτουργικότητας, σύμφωνα με πολλές έρευνες, διατηρείται σε βάθος χρόνου. Βελτιώνει έτσι την επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή των ασθενών και βέβαια την οικονομική τους κατάσταση καθώς είναι σε κατάσταση να εργάζονται κανονικά, χωρίς πόνο και απώλεια εισοδημάτων.

Έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι φυσικά και ανακυκλώσιμα.

Μειώνει τα απαιτούμενα κόστη τόσο σε επίπεδο συστήματος υγείας, όσο και στο ασφαλιστικό.

Πάνω απ’ όλα όμως,

Προσφέρει άμεση, μεγάλη και με διάρκεια ανακούφιση των ασθενών από τον πόνο, κάτι το οποίο είναι πραγματικά ανεκτίμητο!

Άλλες ολιστικές μέθοδοι που μπορούν να ανακουφίσουν τον ασθενή που πάσχει από οσφυαλγία είναι:

Ο σωματικός Βελονισμός,

Η θεραπευτική μεσοθεραπεία,

Η Φυσικοθεραπεία (θεραπευτική μάλαξη, ειδική ηλεκτροθεραπεία, θερμοθεραπεία κ.α.),

Σε συνδυασμό πάντοτε με θεραπευτική άσκηση και θεραπευτική διατροφή.

Μπορούν ανάλογα με την εξατομικευμένη εκτίμηση του κάθε θεραπευόμενου να συνδυαστούν κατά περίπτωση με την Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία, με άριστα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας – Ωτικού Acupressure και για τα σεμινάρια στα οποία διδάσκεται, μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ!

 

Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες σας μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο 2111832736 και στο tgseminars@gmail.com.

Για την δήλωση ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια ή/και την εγγραφή σας ώστε να επωφεληθείτε από τις προσφορές των προεγγραφών, αλλά και για την δυνατότητα Ιδιαίτερων μαθημάτων,  μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ!

Βιβλιογραφία

 1. Hoy D., Bain C., Williams G., et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis and Rheumatism. 2012;64(6):2028–2037. doi: 10.1002/art.34347. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 2. Kong Y.-S., Park S., Kweon M.-G., Park J.-W. Change in trunk muscle activities with prone bridge exercise in patients with chronic low back pain. Journal of Physical Therapy Science. 2016;28(1):264–268. doi: 10.1589/jpts.28.264. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 3. Chao-Hsing Yeh,  Lung-Chang Chien,  Yi-Chien Chiang,  and Li-Chun Huang. Auricular Point Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Feasibility Study for 1-Week Treatment.  Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 383257.
 4. Rabischong P., Terral C. Scientific basis of auriculotherapy: state of the art. Medical Acupuncture. 2014;26(2):84–96. doi: 10.1089/acu.2014.1038. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Huang L. C. The Diagnosis of Auricular Points. Beijing, China: Science and Technology Literature Publishing House; 2004. [Google Scholar]
 6. Li-Hua Yang et all,Efficacy of Auricular Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 2017: 6383649.
 7. Chao Hsing Yeh, et all, A Randomized Clinical Trial of Auricular Point Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Feasibility Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 196978.
 8. Vas J., Aguilar I., Ángeles M. Á., et al. Randomised controlled study in the primary healthcare sector to investigate the effectiveness and safety of auriculotherapy for the treatment of uncomplicated chronic rachialgia: a study protocol. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2008;8:p. 36. doi: 10.1186/1472-6882-8-36. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 9. Suen L. K. P., Wong E. M. C. Longitudinal changes in the disability level of the elders with low back pain after auriculotherapy. Complementary Therapies in Medicine. 2008;16(1):28–35. doi: 10.1016/j.ctim.2007.09.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 10. Οι εικόνες προέρχονται από τα https://pixabay.com/, με δωρεάν άδεια CC0 Public Domain και από την προσωπική συλλογή του Ιατρού Γκατζούνη Θεόδωρου.

 11. Yeh C. H., Chien L. C., Chiang Y. C., Huang L. C. Auricular point acupressure for chronic low back pain: a feasibility study for 1-week treatment. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012:9. doi: 10.1155/2012/383257.383257 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 12. Yeh C. H., Suen L. K.-P., Shen J., et al. Changes in sleep with auricular point acupressure for chronic low back pain. Behavioral Sleep Medicine. 2016;14(3):279–294. doi: 10.1080/15402002.2014.981820. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 13. Asher G. N., Jonas D. E., Coeytaux R. R., et al. Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010;16(10):1097–1108. doi: 10.1089/acm.2009.0451. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 14. Yeh C. H., Chiang Y. C., Hoffman S. L., et al. Efficacy of auricular therapy for pain management: a systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;2014:14. doi: 10.1155/2014/934670.934670 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]