Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία – Ωτικό Acupressure: 75% μείωση πόνου οσφυαλγίας.

Η οσφυαλγία αποτελεί στις μέρες μας ένα συχνÏŒ και επιβαρυντικÏŒ ζήτημα, τÏŒσο για τους πάσχοντες ÏŒσο και για τα συστήματα υγείας. Επηρεάζει περίπου το 60% -80% του παγκÏŒσμιου πληθυσμού. Το 20% των πασχÏŒντων, εξελίσσει χρÏŒνια συμπτÏŽματα και πÏŒνο. Το 85% των ασθενÏŽν που πάσχουν απÏŒ χρÏŒνια οσφυαλγία έχουν μη συγκεκριμένες υποκείμενες αιτίες ή παθολογία. Σε…

Read More