Τι είναι ο βελονισμός;

Ο βελονισμός είναι μια φυσική μέθοδος θεραπείας που γίνεται με την τοποθέτηση πολύ λεπτών βελονών στο δέρμα.

Είναι μια θεραπευτική μέθοδος η οποία ξεκίνησε πριν 4000 χρόνια στην Κίνα.

Γίνεται με την τοποθέτηση πολύ λεπτών βελονών στο δέρμα, σε κατάλληλα για την κάθε πάθηση σημεία.

Στη Δύση άρχισε να διαδίδεται πριν από 160 χρόνια περίπου και στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970.

Πολύ σημαντικό για τη διάδοση του βελονισμού στη Δύση υπήρξε το διπλωματικό ταξίδι του προέδρου Νίξον το 1971 στη Κίνα.

Ένα μέλος της δημοσιογραφικής αποστολής, ο αρχισυντάκτης των New York Times, James Reston ανέπτυξε οξεία σκωληκοειδίτιδα, χειρουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ο βελονισμός ως μετεγχειρητική αναλγησία.

Το γεγονός αυτό έκανε το γύρο του κόσμου. Αμερικανοί ιατροί επισκέφθηκαν την Κίνα, και παρακολούθησαν επεμβάσεις με βελονισμό.

Επιστημονική τεκμηρίωση του βελονισμού.

Ο βελονισμός στον Δυτικό κόσμο

αναζητά τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η μέθοδος μέσω της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας και γνώσης

και έχει πλέον πάψει να εξαρτάται από το μοντέλο της παραδοσιακής Κινέζικης θεραπευτικής.

Τα τελευταία 65 χρόνια ερευνάται το θέμα του βελονισμού στα πιο σύγχρονα εργαστήρια νευροφυσιολογίας και βιοχημείας.

Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μία μέθοδο αντανακλαστικής θεραπείας,

και όταν ερεθίζουμε με τις βελόνες ορισμένα σημεία του δέρματος, διοχετεύεται ένα μήνυμα που κατευθύνεται μέσω των νεύρων σε διάφορα νευρικά κέντρα.

Από την άποψη της νευροφυσιολογίας ο βελονισμός δρα με αναστολή στο σύστημα των νευρώνων, που λαμβάνουν μέρος στην αντίληψη του πόνου, με αποτέλεσμα την αναλγησία.

Σύμφωνα με τις νεότερες επιστημονικές έρευνες ο βελονισμός επιδρά εξισορροπητικά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα (Συμπαθητικό – Παρασυμπαθητικό).

Σε κάθε ημιμόριο του σώματος υπάρχουν 365 σημεία βελονισμού.

Υπάρχουν σημεία τα οποία διεγείρουν και άλλα τα οποία δρουν κατευναστικά στη λειτουργία του Νευρικού Συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες σημείων:

1. Σημεία που έχουν μόνο τοπική δράση

2. Σημεία που έχουν πιο εκτεταμένη δράση

3. Σημεία με δράση σε όλο το σώμα

4. Σημεία που δρουν σε όλο το σώμα, αλλά συγχρόνως και στην ψυχική σφαίρα.

Πως ο βελονισμός ανακουφίσζει από τον πόνο; – Ενδογενή Οποιοειδή:

Από το 1975 υπάρχουν αξιοσημείωτες αποδείξεις ότι ο βελονισμός προκαλεί έκλυση εγκεφαλινών, ενδορφινών και σεροτονίνης από το νευρικό σύστημα.

Οι αναλγητικές αυτές ουσίες υπάρχουν φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το γεγονός της αυξημένης εκλύσεώς τους μετά από διέγερση με βελονισμό, είναι δυνατό να ερμηνεύσει την αναλγητική του επίδραση στη χειρουργική και σε ασθενείς με άσθμα ή κατάθλιψη.

Η εξέλιξη της τεχνικής του βελονισμού βασίστηκε στην μεγάλη σημασία της

 • σωστής επιλογής,
 • του συνδυασμού των σημείων του δέρματος καθώς
 • και στη παραμονή για 20-30 λεπτά της ώρας των βελονών στο δέρμα, για καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Πονάει ο βελονισμός;

Η είσοδος των βελονών στο δέρμα είναι ανώδυνη.

Η είσοδος των πλέον εξελιγμένων τύπων βελόνας, γίνεται με οδηγό, ο οποίος είναι ένας λεπτός σωλήνας, που επιτρέπει την είσοδό τους στο απαιτούμενο βάθος.

Επίσης η είσοδος γίνεται πολύ γρήγορα έτσι ώστε να διεγείρονται μόνο οι αισθητικοί υποδοχείς του δέρματος και όχι οι νευρικές ίνες που σχετίζονται με τον πόνο.

Οι βελόνες αυτές χρειάζεται να τονιστεί ότι έχουν πολύ μικρή διάμετρο, τόση ώστε μέσα στον αυλό μιας συνηθισμένης σύριγγας που χρησιμοποιείται για ενέσεις, χωρούν 10 –15 βελόνες βελονισμού.

Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσης.

Πόσες επισκέψεις βελονισμού χρειάζονται για τη θεραπεία;

Ο μέσος όρος επισκέψεων του ασθενούς είναι περίπου 12 -15 συνεδρίες ανάλογα με την πάθηση και τη χρονιότητα αυτής.

Η συχνότητα των συνεδριών γίνεται έχοντας απόσταση 2-5 ημερών μεταξύ τους, αν και ο γιατρός κρίνει ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Συνδυαστική θεραπεία βελονισμού – ωτοβελονισμού.

Στο ιατρείο για χρόνιες παθήσεις γίνεται συνδυασμός σωματικού βελονισμού τοπικά με ειδικές πολύ λεπτές (και συνεπώς ανώδυνες), αποστειρωμένες, μιας χρήσεως βελόνες,

καθώς και ωτοβελονισμός σε ειδικά σημεία στο αυτί για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Με τη μέθοδο του ωτοβελονισμού ο θεραπευόμενος είναι καλυμμένος στα μεσοδιαστήματα των συνεδριών καθώς έχει τη θεραπεία μαζί του εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.

Επίσης δίνονται ειδικές οδηγίες για την ενεργοποίηση των σημείων στο αυτί για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Διάρκεια θεραπείας Βελονισμού – ωτοβελονισμού.

Για να επιτευχθεί η δράση του βελονισμού – ωτοβελονισμού στις χρόνιες και υποτροπιάζουσες καταστάσεις

απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία και η βελτίωση επέρχεται σταδιακά.

Απαιτούνται συνήθως 12-14 συνεδρίες με μεσοδιαστήματα 10-15 ημερών σε διάστημα 6-7 μηνών.

Τα αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θεαματικά και διαρκούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συνήθως απαιτείται για την επόμενη χρονιά άλλος ένας κύκλος συντήρησης των 5-7 συνεδριών για να εξασφαλιστεί η πλήρης απελευθέρωση του ασθενούς από τις υποτροπές.

Κόστος και Πλεονεκτήματα της συνδυαστικής θεραπείας.

Με το συνδυασμό των θεραπευτικών μεθόδων στο ιατρείο, το κόστος της θεραπείας επιμερίζεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα,

πράγμα το οποίο την καθιστά και οικονομικά εφικτή ακόμα και σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε.

Αν εφαρμόζονταν μόνο σωματικός βελονισμός,

θα χρειαζόταν ο θεραπευόμενος να καταβάλει το αντίτιμο για 8 θεραπείες το μήνα,

ενώ με την μέθοδο που ακολουθείται στο ιατρείο χρειάζεται να καταβάλλει το αντίτιμο μόνο για 2 ανά μήνα.

Αν και τα αποτελέσματα και στις δύο μεθόδους είναι εξαιρετικά,

υπάρχει μια υπεροχή του συνδυασμού βελονισμού – ωτοθεραπείας, καθώς σε χρόνιες παθήσεις είναι σημαντικό να δίνεται ο χρόνος στον οργανισμό να αποκατασταθεί.

Παθήσεις που θεραπεύονται με βελονισμό

Η μέθοδος του βελονισμού έχει εφαρμογή στις εξής παθήσεις:

Μια από τις πιο καλά ανταποκρινόμενες παθήσεις στην θεραπεία με βελονισμό είναι το αυχενικό σύνδρομο και ο Χρόνιος Πόνος.

 Ο όρος αποτελεί ουσιαστικά μια περιγραφή ενός συνόλου συμπτωμάτων, που εμφανίζονται στον αυχένα και την γύρω περιοχή όπως :

 • πόνος,
 • δυσκαμψία,
 • μουδιάσματα τα οποία προέρχονται από μια ποικιλία αιτιών.

Το συχνότερο αίτιο για την εμφάνιση αυχενικού συνδρόμου και πόνου στον αυχένα είναι η αυχενική δισκοκήλη.

Άλλα αίτια είναι:

 1. σπασμός των μυών της περιοχής του αυχένα – από λανθασμένη στάση – ψύξη,
 2. η μακροχρόνια λανθασμένη στάση του σώματος,
 3. κακή χρήση υπολογιστή και κινητού,
 4. λανθασμένη στάση παρακολούθησης τηλεόρασης,
 5. λανθασμένη θέση στην εργασία,
 6. ατυχήματα, κακώσεις από σπορ ή επαγγελματικές,
 7. Αυχενικό σύνδρομο μπορεί να εμφανιστεί και μετά από τροχαία ατυχήματα

(αναφέρεται 1000% πιθανότητα εμφάνισης αυχενικού συνδρόμου μετά από τροχαίο ατύχημα μετά την πάροδο 10 ετών από αυτό, όταν έχει υπάρξει έστω και μικρή κάκωση αυχένα σε κάποιες μελέτες)

και η αρθρίτιδα των αυχενικών σπονδύλων.

Φυσικά υπάρχουν και άλλα αίτια αλλά αυτά είναι τα πλέον συχνότερα.

 • Ο βελονισμός είναι μια μέθοδος που αντιμετωπίσει αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης ειδικών σημείων σε διάφορες περιοχές του σώματος,
 • με χρήση μικροβελόνας,
 • laser
 • ηλεκτρικού ρεύματος
 • βοτάνων.

Στο αυχενικό σύνδρομο η θεραπεία γίνεται συνήθως με χρήση μικροβελόνων τοπικά στα σημεία που εμφανίζεται πόνος και σε ειδικά σημεία στα χέρια και τα πόδια.

βελονισμός σε γυναίκα με πόνο στους τραπεζοειδείς μυες

Μπορεί να συνδυαστεί με

 

 

 

Για το αυχενικό σύνδρομο παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας, φτάνοντας σε 82 – 89%  αντιμετώπισης του πόνου στον αυχένα και των άλλων συμπτωμάτων.

Άλλες ενδείξεις του βελονισμού:

 • Σε ψυχοσωματικές παθήσεις, όπως: σε γαστρίτιδες, έλκη στομάχου, κολίτιδες, άσθμα, σε αϋπνίες, σε δυσκοιλιότητα, σε καταστάσεις άγχους, σεξουαλικές διαταραχές, σε αλλεργία, αλλεργικό συνάχι, παχυσαρκία.

 

 • Σε νευρολογικές, δερματικές, αναπνευστικές παθήσεις, όπως: σε παραλύσεις και παρέσεις άνω και κάτω άκρων μετά από ημιπληγία, σε παρέσεις του προσωπικού, σε ιλίγγους, σε ορισμένες δερματικές παθήσεις όπως π.χ. σε ακμή, σε έκζεμα, σε εμβοές ώτων, ιγμορίτιδα κ.α.

Ο βελονισμός μπορεί να γίνει και με ακτίνες Laser, οπότε χρησιμοποιείται κυρίως σε δερματικές παθήσεις και στην παιδιατρική.

Με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος – ηλεκτροβελονισμός χρησιμοποιείται για θεραπεία παραλύσεων από ημιπληγίες, καθώς και για αναισθησία δημιουργώντας υπαλγησία

(μείωση του πόνου – αναισθησία).

Ο μαγνητοβελονισμός και η Μόξα χρησιμοποιούνται σε αρθριτικούς πόνους.

ηλεκτρο-βελονισμός σε οσφυαλγία

Αποτελέσματα της θεραπείας με βελονισμό.

Τα μόνιμα αποτελέσματα της θεραπείας με βελονισμό έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστό 75-92% των ασθενών, ανάλογα βέβαια με το είδος και την χρονιότητα της πάθησης.

Ιδιαίτερα χρειάζεται να τονισθεί ότι

ο βελονισμός καθώς είναι μια φυσική μέθοδος θεραπείας,

συμβάλλει κατά της πολυφαρμακίας και είναι χωρίς σοβαρές παρενέργειες, εφόσον γίνεται από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο στην μέθοδο ιατρό.

Η αποτελεσματικότητα του Βελονισμού στην αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από πολλές πανεπιστημιακές σχολές και από τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)

Βιβλιογραφία

 1. Furlan AD, van Tulder MW, Cherkin D, Tsukayama H, Lao L, Koes BW, Berman BM. Acupuncture and dry-needling for low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD001351. DOI: 10.1002/14651858.CD001351.pub2.
 2. Chou R, Huffman LH. American Pain Society, American College of Physicians. Medications for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med. 2007;147(7):505-14.
 3. Eisenberg DM, Post DE, Davis RB, et al. Addition of choice of complementary therapies to usual care for acute low back pain: a randomized controlled trial. Spine. 2007;32(2):151-8.
 4. Haake M, Muller HH, Schade-Brittinger C, et al. German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups. Arch Intern Med. 2007;167(17):1892-8.

 5. Harden RN, Remble TA, Houle TT, Long JF, Markov MS, Gallizzi MA. Prospective, randomized, single-blind, sham treatment-controlled study of the safety and efficacy of an electromagnetic field device for the treatment of chronic low back pain: a pilot study. Pain Pract. 2007;7(3):248-55.
 6. Keller A, Hayden J, Bombardier C, van Tulder M. Effect sizes of non-surgical treatments of non-specific low-back pain. Eur Spine J. 2007; [Epub ahead of print].
 7. Chrubasik S, Eisenburg E, Balan E, Weinberger T, Luzzati R, Conradt C. Treatment of low back pain exacerbations with willow bark extract: a randomized double blind study. Am J Med. 2000;109:9-14.
 8. Kong  J, Ma L, Gollub RL, Wei J, Yang X, Li D, Weng X, Jia F, Wang C, Li F, Li R, Zhuang DA pilot study of functional magnetic resonance imaging of the brain during manual and electroacupuncture stimulation of acupuncture point (LI-4 Hegu) in normal subjects reveals differential brain activation between methods.. J Altern Complement Med. 2002 Aug;8(4):411-9.
 9. Kong J1, Gollub RL, Webb JM, Kong JT, Vangel MG, Kwong K. Test retest study of fMRI signal change evoked by electroacupuncture stimulation. Neuroimage. 2007 Feb 1;34(3):1171-81
 10. Auricular Acupressure for Managing Postoperative Pain and Knee Motion in Patients with Total Knee Replacement: A Randomized Sham Control Study: Ling-hua Chang et al, Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 528452. doi:  1155/2012/528452
 11. Pilot Randomized Controlled Trial of Auricular Point Acupressure to Manage Symptom Clusters of Pain, Fatigue, and Disturbed Sleep in Breast Cancer Patients. Yeh CH1, et al, Cancer Nurs. 2015 Oct
 12. Out-of-hospital auricular acupressure in elder patients with hip fracture: A randomized double-blinded trial. Barker R. Kober A. Hoerauf K. Latze D. Adel S. Kain ZN. Wang SM. Acad Emerg Med. 2006;13(1):19–23.
 13. A randomized controlled trial of auricular acupressure in heart rate variability and quality of life for hypertension. Yeh ML, Chang YC, Huang YY, Lee TY. Complement Ther Med. 2015 Apr;23(2):200-9. doi: 10.1016/j.ctim.2015.01.005. Epub 2015 Jan 20.
 14. Karst M, Wintherhalter M, Munte S, Francki B, Honronikos A, Eckardt A, Hoy L, Buhck H, Bernateck M, Fink M. Auricular acupuncture for dental anxiety: a randomized controlled trial. Anesth Analg 2007;104:295–300.