Γκατζούνης Θεόδωρος MD, MSc, Φυσίατρος

Σύντομο Βιογραφικό

Τίτλοι σπουδών:

 1. Πτυχιούχος της Ιατρικής σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2001

 2. Ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,

 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης – Master, από το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Γυμναστική Ακαδημία) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και των συνεργαζόμενων τμημάτων, της ανθρώπινης απόδοσης και υγείας στην κατεύθυνση «Φυσική Δραστηριότητα για Ειδικούς Πληθυσμούς» (στη Θεραπευτική Άσκηση), 2004

 4. Εκπαίδευση σε Θέματα Ειδικής Διατροφής – Εργογόνα βοηθήματα στα πλαίσια Μεταπτυχιακής ειδίκευσης από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 2004
 5. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον ιατρικό βελονισμό, από την Εταιρεία Ιατρικού βελονισμού Βορείου Ελλάδος, 2002-2004

 6. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον Ωτοβελονισμό από την GSATN, FISA Italy, (Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Sassari και Ρώμης),

 7. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στην Μεσοθεραπεία,

 8. Πτυχιούχος Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης, 1992

 9. Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης, 1996

 10. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στην Ομοτοξικολογία,

 11. Μετεκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική από την Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας,

 12. Καθηγητής Ωτοθεραπείας – Ωτοβελονισμού

Επιστημονικό έργο (1998 – 2017):

 1. Παρουσίαση άνω των 72 εργασιών σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια συνέδρια (Άνω των 40 με θέματα που σχετίζονται αμιγώς με τον Βελονισμό – Ωτοβελονισμό), από το 1998 -2017.

 2. Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Θέματα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», Σάπες Ροδόπη, Ιούλιος 2004.

 3. Επιμέλεια του βιβλίου «Εισαγωγή στην Ωτοθεραπέια», του καθηγητή Giancarlo Bazzoni

Επιμόρφωση στον βελονισμόΩτοβελονισμό και άλλες τεχνικές (2002 – 2017):

 1. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα Ωτοβελονισμού (Giancarlo Bazzoni)

 2. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στην Μεσοθεραπεία

 3. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα Στον Βελονισμό για τη Θεραπεία του πόνου

 4. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα Βελονισμού για Ψυχοσωματικές Διαταραχές

 5. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στην Ομοτοξικολογία

 6. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον Αισθητικό Βελονισμό 1st level

 7. Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον Αισθητικό Βελονισμό 2nd level

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:

 1. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,

 2. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ),

 3. Μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος.

 4. Μέλος της Ιατρικής εταιρίας Βελονισμού Ελλάδος.

 5. Μέλος της εταιρείας Ωτοβελονισμού G.S.A.T.N. Medical Association of Auricular Acupuncture, Italy, Greece.

 6. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεσοθεραπείας.

 7. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ωτοβελονισμού.