Ομάδες αίματος, παθήσεις, θεραπευτική διατροφή

Η σημασία της διατροφής στην πρόληψη, την υγεία και ακόμα περισσότερο στην  ευζωία, είναι κάτι που όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται στις μέρες μας.

Η κυτταρική και οργανική του κατάσταση και υγεία εξαρτάται και καθορίζεται από τις τροφές, το είδος τους, την συμβατότητα, την επάρκεια και την σωστή τους δοσολογία.

Ένα πολύ ενδιαφέρον διατροφικό πρόγραμμα που εξετάζεται και εφαρμόζεται τα τελευταία 50 χρόνια είναι η διατροφή κατά ομάδας αίματος. Είναι μια διατροφή που βασίζεται στο ότι ανάλογα με την ομάδα αίματος κάθε άτομο χρειάζεται να ακολουθεί ένα διαφορετικό διατροφικό πρόγραμμα.

 

Ένα στοιχείο που συνηγορεί στην θεώρησή τους είναι ότι, έχουν γίνει πολλές επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες έχουν καταδείξει σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ ομάδων αίματος και συχνότητας εμφάνισης ορισμένων ασθενειών.

Έτσι οι τροφές που είναι μη συμβατές με την ομάδα αίματός δημιουργούν προβλήματα στην πέψη, στην παραγωγή της ινσουλίνης και γενικότερα στη διατήρηση της ισορροπίας των ορμονών, επιβραδύνοντας ταυτόχρονα το μεταβολισμό και δρουν επιβαρυντικά στο συνολικό επίπεδο υγείας του ατόμου.

Στο άρθρο παρουσιάζονται αναλυτικά οι παθήσεις στις οποίες η κάθε ομάδα αίματος έχει ευπάθεια και ποιες τροφές χρειάζεται να αποφύγει για να έχει καλή υγεία.

Για περισσότερα σχετικά με την θεραπευτική διατροφή πατήστε στο κείμενο.