Αυχενικό Σύνδρομο

Τι είναι το αυχενικÏŒ σύνδρομο; Το αυχενικÏŒ σύνδρομο αποτελεί έναν περιγραφικÏŒ ÏŒρο για μια σειρά απÏŒ συμπτÏŽματα (πÏŒνος, δυσκαμψία, μουδιάσματα), στον αυχένα και την γύρω περιοχή.

Read More

Acupressure

ACUPRESSURE – «ΒελονισμÏŒς χωρίς βελÏŒνες» Το Acupressure είναι μια μέθοδος θεραπείας, που έχει τις ρίζες της στην αρχαιÏŒτητα και χρησιμοποιεί την σταδιακή πίεση με τα δάχτυλα σε ειδικά σημεία του σÏŽματος για να διεγείρει τις φυσικές αυτοθεραπευτικές ικανÏŒτητες του οργανισμού.

Read More

Απώλεια Βάρους με Βελονισμό και Ωτοβελονισμό

Αδυνάτισμα με ΒελονισμÏŒ και ΩτοβελονισμÏŒ ΠÏŽς Μπορείτε να χάσετε τα κιλά των εορτÏŽν και να έχετε απÏŽλεια βάρους εύκολα και γρήγορα, με ΒελονισμÏŒ και ΩτοβελονισμÏŒ χωρίς να πεινάτε!   Εισαγωγή   Πολλές πρÏŒσφατες έρευνες έχουν δείξει ÏŒτι κατά την διάρκεια των εορτÏŽν, πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να βάζουν κιλά.  Το να πάρει κανείς απÏŒ μισÏŒ έως δύο…

Read More

Συνδυασμός Σωματικού Βελονισμού – Ωτοβελονισμού

Γίνεται συνδυασμÏŒς σωματικού βελονισμού τοπικά με ειδικές πολύ λεπτές (και συνεπÏŽς ανÏŽδυνες), αποστειρωμένες, μιας χρήσεως βελÏŒνες, καθÏŽς και ωτοβελονισμÏŒς σε ειδικά σημεία στο αυτί για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Read More

Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας

Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας – Ανάλυση Σκοπού – Δομής ΑυτοτελÏŽν Ενοτήτων- Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δεύτερου ΑκαδημαÏŠκού κύκλου Εισαγωγή: Στο παρÏŒν σεμινάριο γίνεται μια πρωτοποριακή προσέγγιση και σύνθεση των μεθÏŒδων, του Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας , με σκοπÏŒ την αποτελεσματική και ολιστική αντιμετÏŽπιση τÏŒσο σωματικÏŽν ÏŒσο και ψυχικÏŽν – συναισθηματικÏŽν καταστάσεων, για να λαμβάνονται…

Read More