Ακτινογραφία Αυχενικής μοίρας Σπονδυλικής στήλης

Τι είναι το αυχενικό σύνδρομο;

Το αυχενικό σύνδρομο αποτελεί έναν περιγραφικό όρο για μια σειρά από συμπτώματα (πόνος, δυσκαμψία, μουδιάσματα), στον αυχένα και την γύρω περιοχή. Πολλές φορές, ανάλογα με το αίτιο, στο αυχενικό σύνδρομο ο πόνος μπορεί να αντανακλά και σε άλλες περιοχές (όπως, για παράδειγμα, να συνυπάρχουν ημικρανία και πονοκέφαλος, μουδιάσματα) ή να συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως ίλιγγος, ζάλη, τάση για έμετο κ.ά.

Πόσο συχνά εμφανίζεται το αυχενικό σύνδρομο;

Το αυχενικό σύνδρομο είναι πολύ συχνό πρόβλημα και σύμφωνα με μελέτες αυχεναλγία εμφανίζει το 10% του συνολικού πληθυσμού όλων των ηλικιών. Το ποσοστό των γυναικών που εμφανίζουν αυχεναλγία είναι 2-4 φορές μεγαλύτερο από των ανδρών. Έχει επίσης βρεθεί ότι όλες οι καταστάσεις πόνου στον αυχένα, οποιασδήποτε αιτίας, συνδυάζονται και επιδεινώνονται από το άγχος.

Ποια τα αίτια που προκαλούν αυχενικό σύνδρομο;

Τα αίτια του αυχενικού συνδρόμου παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία σύμφωνα με τις διεθνείς επιστημονικές έρευνες. Το συχνότερο αίτιο πόνου στον αυχένα είναι η αυχενική δισκοκήλη. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε αρθρίτιδα των αυχενικών σπονδύλων, σπασμό των μυών της περιοχής του αυχένα – από κακή στάση – ψύξη κτλ., σε μακροχόνια κακή στάση του σώματος όπως κατά τη λανθασμένη χρήση υπολογιστών και σε άλλα αίτια.

Πώς γίνεται η θεραπεία στο αυχενικό σύνδρομο;

Για να είναι αποτελεσματική η θεραπεία στο αυχενικό σύνδρομο, χρειάζεται να στηρίζεται κατ’ αρχήν στην σωστή ιατρική διάγνωση της αιτίας που προκαλεί τα συμπτώματα του συνδρόμου. Επίσης να είναι ολιστική και να αντιμετωπίζει όλες τις παραμέτρους που μπορεί να προκαλέσουν και να επιδεινώσουν την πάθηση.

Ωτοθεραπεία βελονισμός και ωτοβελονισμός: Τι αποτελέσματα έχουν για το αυχενικό σύνδρομο;

Η ωτοθεραπεία είναι μια διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική, που αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης κατάλληλων σημείων στην περιοχή του αυτιού με φυσικά μέσα.

Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα όπως σπορίδια, ειδικούς μαγνήτες, ηλεκτροθεραπεία χαμηλής συχνότητας, laser κ.α.

Όταν η θεραπεία γίνεται με τη χρήση βελόνας τότε η μέθοδος ονομάζεται ωτοβελονισμός.

Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της τεχνικής αγγίζει τα όρια των πλέον σύγχρονων κλασικών ιατρικών θεραπευτικών μεθόδων, ανάλογα με την πάθηση.

Η ωτοθεραπεία, ο βελονισμός και ο ωτοβελονισμός στην αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου παρουσιάζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά φτάνοντας σε 82 – 87% επιτυχούς αντιμετώπισης του πόνου και των άλλων συμπτωμάτων.

Ολιστικές μέθοδοι αντιμετώπισης σε ασθενείς με αυχενικό σύνδρομο:

Στο ιατρείο χρησιμοποιούνται η θεραπευτική διατροφή, συστάσεις για Ελληνικά βότανα, η θεραπευτική άσκηση, η εργονομία και στασιολογία.

Η θεραπευτική διατροφή έχει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου καθώς με την αποτοξίνωση μπορεί να μειώσει την συνυπάρχουσα φλεγμονή, στην μείωση του μυϊκού σπασμού και στην αντιμετώπιση του πόνου.

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η χρήση των κατάλληλων και εξατομικευμένων βιταμινών και ιχνοστοιχείων, μπορούν συμπληρωματικά με τις άλλες θεραπευτικές μεθόδους, να βοηθήσουν για τη θεραπεία ασθενών με αυχενικό σύνδρομο.

Η βοτανοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση του αυχενικού πόνου, τόσο με τη χρήση κατάλληλων αλοιφών και επιθεμάτων τοπικά, όσο και με τη χρήση βοτάνων με σπασμολυτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία Ελληνικών βοτάνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με αυχενικό σύνδρομο, πάντα υπό την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και σύσταση, ώστε να μειώσουν τον πόνο, την φλεγμονή, τον μυϊκό σπασμό και να συμβάλουν ουσιαστικά στην θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στην θεραπεία ασθενών με αυχενικό σύνδρομο καθώς είναι απαραίτητη για την χαλάρωση των μυϊκών σπασμών, την αποκατάσταση της κινητικότητας της περιοχής του αυχένα και μέσω της εκμάθηση της σωστής στάσης, επιτυγχάνει την μείωση του πόνου και την πρόληψη των υποτροπών που είναι πολύ συχνές.

Η εργονομία και η στασιολογία μέσω της εκμάθησης της σωστής στάσης στις καθημερινές ασχολίες, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα και είναι απαραίτητη προϋπόθεση διαχείρισης των προβλημάτων που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα και ειδικά σε άτομα με αυχενικό σύνδρομο.

Για την ολιστική θεραπεία του αυχενικού συνδρόμου, χρειάζεται να γίνει και διόρθωση στις λανθασμένες στάσεις και πρακτικές και να εκπαιδευτεί ο θεραπευόμενος για το πώς να λειτουργεί στην εργασία και την ξεκούραση με σωστό ανατομικά τρόπο.

Αποτελεσματικότητα της ολιστικής προσέγγισης για το αυχενικό σύνδρομο.

Η αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου είναι μια πολυποίκιλη διαδικασία που χρειάζεται να γίνεται με ολιστικό τρόπο για να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Στο ιατρείο χρησιμοποιείται η μέθοδος της ωτοθεραπείας,του ωτοβελονισμού συνδυαστικά με θεραπευτική άσκηση, εργονομία, διατροφή (Μεσογειακή σε συνδυασμό με εξατομικευμένα στοιχεία των ομάδων αίματος), Ελληνικά βότανα, σωματικό  βελονισμό και μεσοθεραπεία όπου είναι απαραίτητο.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι εξαιρετικά, ακόμα και σε χρόνιες και μη καλά ανταποκρινόμενες με συμβατικές θεραπείες μορφές του αυχενικού συνδρόμου, καθώς για το αυχενικό σύνδρομο, φτάνουν σε ποσοστό επιτυχίας άνω του 87%.

Βιβλιογραφία

 

 1. L. St. Sauver, D. O. Warner, B. P. Yawn et al., “Why patients visit their doctors: assessing the most prevalent conditions in a defined American population,” Mayo Clinic Proceedings, vol. 88, no. 1, pp. 56–67, 2013.
 2. Oleson, Auriculotherapy Manual: Chinese and Western Systems of Ear Acupuncture, Churchill Livingstone, Kidlington, UK, 2003.
 3. Cees J Vos, Arianne P Verhagen, Jan Passchier, Bart W Koes. Impact of motor vehicle accidents on neck pain and disability in general practice Br J Gen Pract. 2008 Sep 1; 58(554): 624–629. doi: 10.3399/bjgp08X330762 PMCID: PMC2529200
 4. Ariëns G. A. M., Bongers P. M., Hoogendoorn W. E., van der Wal G., van Mechelen W. High physical and psychological load at work and sickness absence due to neck pain. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health. 2002;28(4):222–231. doi: 10.5271/sjweh.669. [PubMed]
 5. Côté P., Cassidy J. D., Carroll L. J., Kristman V. The annual incidence and course of neck pain in the general population: a population-based cohort study. Pain. 2004;112(3):267–273. doi: 10.1016/j.pain.2004.09.004. [PubMed] [Cross Ref]
 6. Green B. N. A literature review of neck pain associated with computer use: public health implications. The Journal of the Canadian Chiropractic Association. 2008;52(3):161–167. [PMC free article] [PubMed]
 7. Allais, M. Romoli, S. Rolando et al., “Ear acupuncture in the treatment of migraine attacks: A randomized trial on the efficacy of appropriate versus inappropriate acupoints,” Neurological Sciences, vol. 32, pp. 173–175, 2011.
 8. M. H. Goertz, R. Niemtzow, S. M. Burns, M. J. Fritts, C. C. Crawford, and W. B. Jonas, “Auricular acupuncture in the treatment of acute pain syndromes: a pilot study,” Military Medicine, vol. 171, no. 10, pp. 1010–1014, 2006.
 9. I. Usichenko, C. Lehmann, and E. Ernst, “Auricular acupuncture for postoperative pain control: a systematic review of randomised clinical trials,” Anaesthesia, vol. 63, no. 12, pp. 1343–1348, 2008.
 10. Zoghi and S. Jaberzadeh, “Effects of high voltage electro-auriculotherapy on experimental pain threshold,” Physiotherapy, vol. 88, no. 11, pp. 658–666, 2002.
 11. Ahn, S. Lee, J. Lee, J. P. J. Fossion, and A. Sant’Ana, “A clinical pilot study comparing traditional acupuncture to combined acupuncture for treating headache, trigeminal neuralgia and retro-auricular pain in facial palsy,” JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies, vol. 4, no. 1, pp. 29–43, 2011.
 12. Yang, Z. Ma, J. Han et al., “Migraine without aura treated by comprehensive auricular acupuncture: a multicentral controlled study,” Zhongguo Zhen Jiu, vol. 32, no. 11, pp. 971–974, 2012
 13. Chao Hsing Yeh, Yi Chien Chiang, Samuel L. Hoffman, Zhan Liang, Mary Lou Klem, Wilson W. S. Tam, Lung-Chang Chien, and Lorna Kwai-Ping Suen. Efficacy of Auricular Therapy for Pain Management: A Systematic Review and Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Volume 2014 (2014), Article ID 934670, http://dx.doi.org/10.1155/2014/934670
 14. Andréia Cristina de Oliveira Silva, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez, Douglas Meira dos Santos, Nivea Cristina De Melo,   Cid André Fidelis de Paula Gomes,  César Ferreira Amorim,  and Fabiano Politti.  Evaluation of the Immediate Effect of Auricular Acupuncture on Pain and Electromyographic Activity of the Upper Trapezius Muscle in Patients with Nonspecific Neck Pain: A Randomized, Single-Blinded, Sham-Controlled, Crossover Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2015; 2015: 523851. Published online 2015 Sep 16. doi:  10.1155/2015/523851
 15. Zakharova-Luneva E., Jull G., Johnston V., O’Leary S. Altered trapezius muscle behavior in individuals with neck pain and clinical signs of scapular dysfunction. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2012;35(5):346–353. doi: 10.1016/j.jmpt.2012.04.011. [PubMed] [Cross Ref]
 16. Falla D., Farina D. Neuromuscular adaptation in experimental and clinical neck pain. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2008;18(2):255–261. doi: 10.1016/j.jelekin.2006.11.001. [PubMed] [Cross Ref]
 17. Jull G., Sterling M., Falla D., Treleaven J., O’Leary S. Whiplash, Headache and Neck Pain: Research Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh, Scotland: Elsevier; 2008.
 18. Miller J., Gross A., D’Sylva J., et al. Manual therapy and exercise for neck pain: a systematic review. Manual Therapy. 2010;15(4):334–354. doi: 10.1016/j.math.2010.02.007. [PubMed] [Cross Ref]
 19. Politti F., Vitti M., Amorim C. F., de Oliveira Tosello D., Palomari E. T. Correspondence of the auricular acupoint with the upper trapezius muscle: a electromyographic study. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2010;16(1):26–30. doi: 10.1016/j.ctcp.2009.06.014. [PubMed] [Cross Ref]
 20. Romoli M, Allais G, Airola G, Benedetto C, Mana O, Giacobbe M, Pugliese AM, Battistella G, Fornari E.Ear acupuncture and fMRI: a pilot study for assessing the specificity of auricular points. Neurol Sci. 2014 May;35 Suppl 1:189-93. doi: 10.1007/s10072-014-1768-7.
 21. Pangarkar S., Lee P. C. Conservative treatment for neck pain: medications, physical therapy, and exercise. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2011;22(3):503–520. doi: 10.1016/j.pmr.2011.04.001. [PubMed] [Cross Ref]
 22. Plastaras C. T., Schran S., Kim N., et al. Complementary and alternative treatment for neck pain: chiropractic, acupuncture, TENS, massage, yoga, Tai Chi, and Feldenkrais. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2011;22(3):521–537. doi: 10.1016/j.pmr.2011.02.011. [PubMed] [Cross Ref]
 23. Yeh C. H., Chiang Y. C., Hoffman S. L., et al. Efficacy of auricular therapy for pain management: a systematic review and meta-analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;2014:14. doi: 10.1155/2014/934670.934670 [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
 24. Nogier P. F. M. Traité d’Auriculothérapie. Paris, France: Maisonneuve; 1969.
 25. Asher GN, Jonas DE, Coeytaux RR, et al. Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010;16(10):1097–1108. [PMC free article] [PubMed]
 26. Mini KD (2012) Dietary Approach to Cervical Spondylosis. 1: 193. doi:10.4172/scientificreports.193
 27. Council of Europe Committee of Ministers Resolution RESAP on food and nutritional care in hospitals. Brussels: Council of Europe; 2003. Available from: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=85747 [accessed 2012 Jun 30]
 28. Yao xu, wenjun chen, and jianyuan jiang. Cervical spondylotic myelopathy with vitamin B12 deficiency: Two case reports. Exp Ther Med. 2013 Oct; 6(4): 943–946. Published online 2013 Jul 30. doi:  3892/etm.2013.1240 PMCID: PMC3797313
 29. Cui X, Trinh K, Wang Y. Chinese herbal medicine for chronic neck pain due to cervical degenerative disc disease . Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD006556. DOI: 10.1002/14651858.CD006556.pub2. Link to Cochrane Library. [PubMed]
 30. Henderson L, Gregory J, Irving K, et al. The national diet and nutrition survey: adults aged 19–64 Years. Volume 3: Vitamin and mineral intake and urinary analyses. London: HMSO; 2003
 31. Οι εικόνες προέρχονται από τα https://pixabay.com/, https://www.pexels.com/ με δωρεάν άδεια CC0 Public Domain και από την προσωπική συλλογή του Ιατρού Γκατζούνη Θεόδωρου.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>