4η Ενότητα – Σεμινάριο Acupressure

Στην 4η Αυτοτελή ΕνÏŒτητα του σεμιναρίου Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας που θα διεξαχθεί στις 11-12/05/2019 θα αναλυθεί η αντιμετÏŽπιση της Ινομυαλγίας, χρÏŒνιοι πÏŒνοι στην πλάτη, γαστρεντερικές διαταραχές, ψυχοσωματικά σύνδρομα. Θα διδαχθεί επίσης και ειδική τεχνική συνδυασμού Gua Sha – Acupressure Μάλαξη, Αρωματοθεραπεία, για αντιμετÏŽπιση ΧρÏŒνιου πÏŒνου κορμού – πλάτης.

Read More

Είπαν για εμάς

ΣκοπÏŒς μας σαν διδάσκοντες είναι να μεταδίδονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές με απλÏŒτητα, αμεσÏŒτητα και πληρÏŒτητα τÏŒσο σε θεωρητικÏŒ ÏŒσο και σε πρακτικÏŒ επίπεδο, ÏŽστε να έχουν ÏŒλοι τη δυνατÏŒτητα να τα εφαρμÏŒζουν απÏŒ την πρÏŽτη κιÏŒλα ημέρα. Τα εξαιρετικά σχÏŒλια, των εκπαιδευÏŒμενων μας, που “Είπαν για Εμάς”, δείχνουν ÏŒτι είμαστε στο σωστÏŒ δρÏŒμο!…

Read More

Acupressure

ACUPRESSURE – «ΒελονισμÏŒς χωρίς βελÏŒνες» Το Acupressure είναι μια μέθοδος θεραπείας, που έχει τις ρίζες της στην αρχαιÏŒτητα και χρησιμοποιεί την σταδιακή πίεση με τα δάχτυλα σε ειδικά σημεία του σÏŽματος για να διεγείρει τις φυσικές αυτοθεραπευτικές ικανÏŒτητες του οργανισμού.

Read More

Βιβλιογραφία Παχυσαρκίας

Βιβλιογραφία Άρθρου: «ΒελονισμÏŒς και ΩτοβελονισμÏŒς στην αντιμετÏŽπιση της Παχυσαρκίας» Yeh ML, Chu NF, Hsu MY, Hsu CC, Chung YC. West J Nurs Res.Acupoint Stimulation on Weight Reduction for Obesity: A Randomized Sham-Controlled Study. 2015 Dec;37(12):1517-30. doi: 10.1177/0193945914548707. Epub 2014 Sep 1. Cho SH1, Lee JS, Thabane L, Lee J. Int J Obes (Lond). Acupuncture for…

Read More