Ωτικό Acupressure – Ωτοβελονισμός χωρίς τη χρήση βελόνας.

Προκαταρκτική Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Προεγγραφές

Ωτικό Acupressure, διδάσκει ο Φυσίατρος Γκατζούνης Θεόδωρος

 

Σεμινάριο Ωτικού Acupressure: Διδάσκει ο Γκατζούνης Θεόδωρος MSc, Φυσίατρος με μετεκπαίδευση στον Βελονισμό, Ωτοβελονισμό, Acupressure, Μεσοθεραπεία, Θεραπευτική άσκηση – διατροφή.

 

 

 

Εισαγωγή – Πληροφορίες για το Ωτικό Acupressure

Η μέθοδος του Ωτικού Acupressure (Auricular Acupressure) ανιχνεύει και αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης ειδικών σημείων που βρίσκονται στην περιοχή του αυτιού. Αποτελεί μια καθαρά Ευρωπαϊκή και μάλιστα Μεσογειακή μέθοδο θεραπείας καθώς, οι πρώτες αναφορές προέρχονται από την αρχαία Αίγυπτο, το 1550 π.Χ. και στην Αρχαία Ελλάδα, από τον Ιπποκράτη το 500 π.Χ.

Είναι μια μέθοδος που πορεύεται προς το μέλλον, στηριζόμενη στέρεα στις γνώσεις και την εμπειρία χιλιετιών.

Χρησιμοποιεί το πτερύγιο του αυτιού με σκοπό την ανίχνευση και αντιμετώπιση – θεραπεία σωματικών παθήσεων και ψυχικών – ψυχοσωματικών καταστάσεων που αφορούν όλο τον οργανισμό. Καθώς χρησιμοποιεί διάφορα φυσικά μέσα για την ενεργοποίηση σημείων βελονισμού στο αυτί, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν Ωτοβελονισμός χωρίς βελόνες.

Ωτικό Acupressure, Ωτικός χάρτης για σημεία άγχους, από τον Φυσίατρο Γκατζούνη Θεόδωρο


Αντιμετωπίζει με εξαιρετική επιτυχία καταστάσεις και σωματικά σύνδρομα οξέως και χρόνιου πόνου μυοσκελετικά και νευρολογικά σύνδρομα και αγχώδεις – καταθλιπτικές συνδρομές και φοβίες. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική επίσης σε καταστάσεις όπως σπλαχνικοί πόνοι, βουλιμία – παχυσαρκία, εξαρτήσεις, μέσω του ερεθισμού συγκεκριμένων σημείων του αυτιού.

Η μέθοδος του Ωτικού Acupressure, που διδάσκεται στα σεμινάρια αποτελεί μια πρωτοποριακή σύνθεση των σχολών θεραπείας του ωτικού πτερυγίου. Έτσι χρησιμοποιούνται στοιχεία από τις Δυτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική σχολή), την Αμερικανική και τις Ανατολικές, μέσω της εικοσαετούς επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας του εισηγητή, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο.

Χρησιμοποιούνται τα σημεία του ωτικού πτερυγίου και οι θεραπευτικές τεχνικές εκείνες που μέσω επιστημονικών και κλινικών ερευνών έχουν αποδειχθεί ότι είναι εύχρηστα, τεκμηριωμένα και τα πλέον αποτελεσματικά.

 

Τεχνική της μεθόδου του Ωτικού Acupressure

Η μέθοδος βασίζεται στην ανίχνευση των κατάλληλων σημείων και η θεραπευτική προσέγγιση στην ενεργοποίηση τους με ειδικά φυσικά μέσα.

Γίνεται με την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών μέσων και τεχνικών που επιλέγονται ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Το πλέον σύνηθες χρησιμοποιούμενο και πρακτικά ανώδυνο είναι μέσω ειδικών επιθεμάτων (φυτικών σποριδίων, μικρό-μαγνητών ή κρυστάλλων Swarovski).

Ωτικό Acupressure, θεραπεία με κρυστάλλους, από τον Φυσίατρο Γκατζούνη Θεόδωρο

Μπορεί ακόμα να γίνει και με ειδικές τεχνικές σημειακής διέγερσης του πτερυγίου του αυτιού (Ωτική μάλαξη). Επίσης με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω συσκευών που παράγουν συγκεκριμένες συχνότητες και με τη χρήση laser.

Όλες αυτές οι τεχνικές προκαλούν την ενεργοποίηση των ωτικών σημείων και με την διέγερση των κατάλληλων νευρικών δομών, έχουν θεραπευτική επίδραση σε όλο των οργανισμό.

Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη χρησιμότητα και ασφάλεια στην μέθοδο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση βελόνες. Τέτοιες είναι οι βαλβιδοπάθειες, αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας, λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων, σε ιδιαίτερα εξασθενημένους και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Αυτό υποστηρίζεται και από πλήθος επιστημονικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Έτσι η μέθοδος του Ωτικού Acupressure, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν Ωτοβελονισμός χωρίς βελόνες.

 

 

Δομή των σεμιναρίων

Στα σεμινάρια γίνεται η ανάλυση και διδασκαλία της μεθόδου σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεραπείας όλου του ανθρώπινου σώματος και ψυχισμού.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε επτά Αυτοτελείς ενότητες, και δύο ημερίδες πρακτικής (μία για κάθε έτος). Οι ενότητες θα έχουν διάρκεια 16 διδακτικών ωρών η κάθε μία και οι ημερίδες πρακτικής 8 διδακτικές ώρες.

Θα αναλυθούν παθήσεις και καταστάσεις όλου του ανθρωπίνου σώματος και ψυχοσωματικών διαταραχών, στα οποία έχει έγκριση η μέθοδος από τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται με ρυθμό ένα σεμινάριο κάθε δύο (2) μήνες και θα ολοκληρώνονται σε δύο ακαδημαϊκά έτη.

Με την ολοκλήρωση και των επτά ενοτήτων και της ημερίδας της δωρεάν πρακτικής, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η διάρκεια θα είναι 140 ακαδημαϊκές ώρες θεωρίας και πρακτικής. Το πιστοποιητικό θα χορηγείτε μετά την επιτυχή συμμετοχή σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (σημαντική προϋπόθεση για αναγνώριση από Διεθνείς οργανισμούς).

Εναλλακτικά μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να επιλέξει τις ενότητες που άπτονται της ειδίκευσης και των ενδιαφερόντων του και να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης για αυτές (16 διδακτικές ώρες η κάθε μια).

Η διδασκαλία βασίζεται στα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά συμπεράσματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική εξάσκηση.

Σαν αποτέλεσμα θα μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλας ημέρα!

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Η μέθοδος του Ωτικού Acupressure απευθύνεται:

 • Ιατρούς,
 • Φυσικοθεραπευτές,
 • Ψυχολόγους
 • Ειδικούς στη Μάλαξη,
 • Ρεφλεξολόγους,
 • Γυμναστές,
 • Επαγγελματίες Υγείας,

Είναι εξαιρετικά χρήσιμη για κάθε επαγγελματία υγείας, για θεραπευτική χρήση στους ασθενείς τους, καθώς μπορεί να δώσει ασφαλή και αποτελεσματική λύση σε μια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων.

Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι διδασκόμενοι θα έχουν αποκτήσει μια μέθοδο για την αντιμετώπιση παθήσεων και καταστάσεων που αφορούν όλο τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει δώσει έγκριση για πάνω από 150 Καταστάσεις στις οποίες μπορεί η μέθοδος να είναι αποτελεσματική.

Η μέθοδος του Ωτικού Acupressure, είναι ασφαλής, εύχρηστη και παρουσιάζει αποτελεσματικότητα άνω το 90% για την αντιμετώπιση χρόνιων, ακόμα και δυσίατων καταστάσεων.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματικά μπορεί να ανακουφίσει και να δώσει τη λύση και σε καταστάσεις που αλλιώς θα χαρακτηρίζονταν ακόμα και άλυτες.

Αυτό την καθιστά ένα χρήσιμο και απαραίτητο μέσο που κάθε επαγγελματίας υγείας χρειάζεται να κατέχει για να εμπλουτίσει τις θεραπευτικές του δυνατότητες.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωράριο – Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίου Ωτικού Acupressure.

Η διάρκεια κάθε μιας από τις τέσσερις ενότητες του σεμιναρίου θα είναι 16 διδακτικές ώρες (σύνολο 140 διδακτικές ώρες για τις επτά αυτοτελείς ενότητες και τις Ημερίδες Πρακτικής), οι οποίες θα διεξάγονται Σαββατοκύριακα, με τα ακόλουθα ωράρια:

1η ημέρα (Σάββατο): Ολοκλήρωση εγγραφών – παραλαβή υλικού σεμιναρίου 12:00-12:30

Διδασκαλία Σεμιναρίου: 12.30 – 20.30. Διάρκεια 8 (οκτώ) διδακτικές ώρες

2η ημέρα (Κυριακή): 12.30 – 20.30 Διάρκεια 8 (οκτώ) διδακτικές ώρες

Σύνολο διημέρου: 16 διδακτικές ώρες

Θα υπάρχουν ανά μιάμιση ώρα 20λεπτα διαλείμματα (όπως ορίζουν οι πλέον σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι), με την παροχή εδεσμάτων και ροφημάτων.

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα γίνεται σε χώρο στο κέντρο της Αθήνας- περιοχή Αμπελοκήπων, προσβάσιμο με τα μέσα και το μετρό.

 

Κόστος Σεμιναρίου:

Για πληροφορίες που αφορούν το κόστος του σεμιναρίου και για να επωφεληθείτε από τις προσφορές των προεγγραφών μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: https://tgatzounis.com/dilosi-endiaferontos-gia-seminario-otikou-acupressure/

Υπάρχει και η δυνατότητα διεξαγωγής ιδιαίτερων μαθημάτων της μεθόδου.

 Για κάθε πληροφορία και απορία σας, μπορείτε να μας βρείτε στο 211-1832-736, 6972388252 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:tgatzounis@windowslive.com

 

Ημερομηνία Έναρξης Διδασκαλίας Σεμιναρίων: 19-20/10/2019.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής σεμιναρίου για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

1η Αυτοτελής Ενότητα: Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού: 19-20/10/2019

 2η  Αυτοτελής Ενότητα: Οσφυϊκή περιοχή- Μέση – Κάτω άκρο: 14-15/12/2019

 3η Αυτοτελής Ενότητα: Παθήσεις Κεφαλής – προσώπου: 15-16/02/2020

 4η Αυτοτελής Ενότητα: Αυτοάνοσα Νοσήματα–Νευρολογικές παθήσεις: 4-5/04 /2020

 Για τις Αυτοτελείς Ενότητες (5-7η και την διημερίδα δωρεάν πρακτικής), του 2ου Ακαδημαϊκού έτους οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε προσεχή ανακοίνωση.

 

Δομή του Σεμιναρίου:

Τα σεμινάρια θα είναι Διήμερα και θα περιλαμβάνουν Θεωρεία και Πρακτική.

 

Πρώτη Αυτοτελής Ενότητα: Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού: 19-20/10/2019

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει την μέθοδο του Ωτικού Acupressure στους συμμετέχοντες. Αναλυτικότερα:

Εισαγωγή στην μέθοδο του Ωτικού Acupressure – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού

 1. Αυχενικό Σύνδρομο
 2. Παθήσεις του ώμου Τενοντίτιδες, δυσκαμψία του ώμου – Περιαρθρίτιδα
 3. Παθήσεις – Αγκώνα Επικονδυλίτιδες – Tennis Elbow
 4. Παθήσεις Καρπού – άκρας χειρός- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, πόνοι και παθήσεις δακτύλων
 5. Παθήσεις αντίχειρα – τενοντίτιδα De Quervain
 6. Παθήσεις περιοχής λαιμού- αντιμετώπσιη επίμονου βήχα
 7. Πόνος στην περιοχή του λαιμού – Αμυγδαλίτιδα (Αντιμετώπιση πόνου – φλεγμονής)

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεύτερη Αυτοτελής Ενότητα – Οσφυϊκή περιοχή- Μέση – Κάτω άκρο: 14-15/12/2019

 

Εισαγωγή στην μέθοδο του Ωτικού Acupressure – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ωτικού Acupressure

 1. Ωτικό Acupressure για την Θεραπεία του Χρόνιου Πόνου. Μυοσκελετικός και νευροπαθητικός πόνος.
 2. Ηλεκτροθεραπεία για την αντιμετώπιση του οξέως και χρόνιου πόνου- Ανίχνευση, εντόπιση, επιλογή των ειδικών θεραπευτικών συχνοτήτων.
 3. Οσφυαλγία -Ισχιαλγία
 4. Πόνοι – Παθήσεις στα γόνατα
 5. Παθήσεις ποδοκνημικής – Πόνοι – Διαστρέμματα
 6. Δυσμηνόρροια – Αντιμετώπιση πόνων περιόδου
 7. Σημεία για την βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας και μυικών πόνων στα κάτω άκρα

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλας ημέρα!

 

Τρίτη Αυτοτελής Ενότητα – Παθήσεις καταστάσεις Κεφαλής – προσώπου: 15-16/02/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στην μέθοδο του Ωτικού Acupressure – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ωτικού Acupressure

 1. Πόνος προσώπου-κρανίου. Διάγνωση-Θεραπεία.
 2. Χρόνια Κεφαλαλγία – Ημικρανίες
 3. Νευραλγίες Τριδύμου και πάρεση Προσωπικού νεύρου.
 4. Αντιμετώπιση πόνου σπλαχνικού κρανίουΙγμορίτιδα – Αλλεργική ρινίτιδα
 5. Πόνος κροταφογναθικής άρθρωσηςΠόνος δοντιών Αντιμετώπιση – πρώτες βοήθειες με Ωτικό Acupressure
 6. Ίλιγγος – Εμβοές
 7. Διαταραχές μνήμης – συγκέντρωσης

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Τέταρτη Αυτοτελής Ενότητα: Αυτοάνοσα Νοσήματα – Νευρολογικά σύνδρομα: 4-5/04 /2020

Εισαγωγή στην μέθοδο του Ωτικού Acupressure – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ωτικού Acupressure

 1. Ινομυαλγία, Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
 2. Αντιμετώπιση αυτοάνοσων μυοσκελετικών παθήσεων – Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 3. Ωτικό Acupressure στις Αθλητικές κακώσεις. Ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης
 4. Ωτική Μάλαξη για την αντιμετώπιση οξέως πόνου – τραυματισμών
 5. Νευρολογικές παθήσεις – καταστάσεις Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Σπαστικότητα.
 6. Πάρκινσον
 7. Αντιμετώπιση καταστάσεων σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας – Διαταραχές κύστης – εντέρου

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

Πέμπτη Αυτοτελής Ενότητα:

Αγχώδεις συνδρομές – Ψυχοσωματικές καταστάσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στην μέθοδο του Ωτικού Acupressure – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ωτικού Acupressure

 1. Κρίσεις πανικού
 2. Αγχώδεις διαταραχές
 3. Άγχος εξετάσεων
 4. Φοβίες – Ταχυκαρδία από άγχος
 5. Ευερέθιστο έντερο – Σπαστική κολίτιδα
 6. Άσθμα – Παροξυσμικός ιδιοπαθής βήχας
 7. Δερματικά προβλήματα που συσχετίζονται με το άγχος- Ψωρίαση, έκζεμα, κνησμός

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Έκτη Αυτοτελής Ενότητα:

Διαταραχές Διατροφής, Διακοπή Αλκοόλ – Καπνίσματος

Εισαγωγή στην μέθοδο του Ωτικού Acupressure – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ωτικού Acupressure

 1. Διαταραχές διατροφής: Παχυσαρκία
 2. Διαταραχές διατροφής: Τσιμπολόγημα
 3. Διαταραχές διατροφής: Βουλιμία – Βουλιμία για γλυκά
 4. Στομαχικές και γαστρεντερικές διαταραχές (γαστρίτιδα, οισοφαγική παλινδρόμηση, δυσκοιλιότητα) που σχετίζονται με διαταραχές διατροφής – αντιμετώπιση.
 5. Διακοπή αλκοόλ
 6. Διακοπή καπνίσματος
 7. Εθισμός σε ουσίες – Αντιμετώπιση

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Έβδομη Αυτοτελής Ενότητα: Ειδικές καταστάσεις

Εισαγωγή στην μέθοδο του Ωτικού Acupressure – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της μεθόδου του Ωτικού Acupressure. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου του Ωτικού Acupressure

 1. Εμμηνόπαυση – Εξάψεις
 2. Διαταραχές ύπνου – αυπνίες
 3. Τόνωση ανοσοποιητικού – κρυολόγημα – φλεγμονές φάρυγγα
 4. Αρτηριακή υπέρταση
 5. Σακχαρώδης διαβήτης
 6. Γυναικολογία: αύξηση γονιμότητας, Ωτικό Acupressure στην Εγκυμοσύνη, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
 7. Κωλικός νεφρού, ουρολοιμώξεις, προστατίτιδα, νόσος του Peroni

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική εξάσκηση με έμφαση στην επίδειξη και εφαρμογή των βασικών αρχών της τεχνικής από όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Όγδοη Αυτοτελής Ενότητα: Ημερίδα Δωρεάν Πρακτικής- Εξετάσεις για Απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης

 

 

 

 

 

 

 

Η Δωρεάν πρακτική θα έχει διάρκεια επτά (7) διδακτικών ωρών και θα περιλαμβάνει θεματολογία από το σύνολο των ενοτήτων. Με την ολοκλήρωση θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την Απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει και τις επτά Αυτόνομες ενότητες του σεμιναρίου.

*Η σειρά διεξαγωγής των Αυτοτελών ενοτήτων ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης των ημερομηνιών του προγράμματος.

 

Συμπερασματικά

Η μέθοδος του Ωτικού Acupressure είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος με μεγάλη εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Αντιμετωπίζει παθήσεις και καταστάσεις όλου του οργανισμού και είναι: Ανώδυνη, Φυσική, Εξατομικευμένη, καλά ανεκτή από τον ασθενή.

Συνδυάζεται άριστα τόσο με την κλασική ιατρική όσο και με άλλες φυσικές μεθόδους (φυσικοθεραπεία, μάλαξη, ρεφλεξολογία, σωματικό βελονισμό, θεραπευτική διατροφή, βοτανοθεραπεία, ομοιοπαθητική, θεραπευτική άσκηση,), ώστε να βοηθήσει στην αποτελεσματική, ταχεία, και ασφαλή αποκατάσταση των ασθενών.

 

 

Σημαντική Δήλωση:

Για να εφαρμοστεί Ωτικό Acupressure, αλλά και οποιαδήποτε θεραπευτική τεχνική σε ασθενείς, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής Ιατρική διάγνωση, εντολή ή σύσταση και συγκατάθεση του θεράποντος Ιατρού για την εφαρμογή της συντηρητικής αντιμετώπισης. Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι ο κάθε μη Ιατρός – επαγγελματίας υγείας καλυμμένος και σύννομος με την Ελληνική νομοθεσία.


Διδάσκων – Εισηγητής:

Γκατζούνης Θεόδωρος Msc, Φυσίατρος με μετεκπαίδευση στον Βελονισμό, ΩτοΒελονισμό, Μεσοθεραπεία, Θεραπευτική άσκηση – διατροφή.

Σύντομο βιογραφικό:

Τίτλοι σπουδών: Ιατρός – Πτυχιούχος της Ιατρικής σχολής Αλεξανδρούπολης το 2001,

Ειδικότητα: Φυσίατρος

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Master) από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του ΔΠΘ, στην Θεραπευτική Άσκηση, 2004.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον ιατρικό βελονισμό, από την Εταιρεία Ιατρικού βελονισμού Βορείου Ελλάδος 2002-2004.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον Ωτοβελονισμό 2012

Εκπαίδευση σε Θέματα Ειδικής Διατροφής – Εργογόνα βοηθήματα στα πλαίσια Μεταπτυχιακού του, από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 2004

Πτυχιούχος Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης το 1993.

Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης το 1996.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στην Ομοτοξικολογία 2006,

Μετεκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική από την Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας,

Μετεκπαίδευση στην Μεσοθεραπεία 2008, Επιστημονικός Υπεύθηνος Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης της Ελληνικής Εταιρείας Μεσοθεραπείας για τον Παθολογικό τομέα.

Καθηγητής Ωτοθεραπείας – Ωτοβελονισμού,

Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Acupressure

Διδακτική προϋπηρεσία σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια – Πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε εκπαίδευση ενηλίκων από το 2000.

Επιστημονικό έργο (1998 – 2018):

Παρουσίαση άνω των 72 εργασιών σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια συνέδρια (Άνω των 40 με θέματα που σχετίζονται αμιγώς με τον Βελονισμό – Ωτοβελονισμό – Ωτοθεραπεία), από το 1998 -2018.

Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Θέματα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», (Σάπες Ροδόπη, Ιούλιος 2004).

Επιστημονική Τεκμηρίωση για τη Διατροφή κατά Ομάδα Αίματος στο Βιβλίο της Γ. Μιχαλοπούλου «Διατροφή για την Υγεία με Ελληνική ματιά και νοστιμιά» (Αθήνα 2017).

Βιβλιογραφία:

 1. You E, Kim D, Harris R, D’Alonzo K. Effects of Auricular Acupressure on Pain Management: A Systematic Review. Pain Manag Nurs. 2019 Feb;20(1):17-24.
 2. Li-Hua Yang, et.al., Efficacy of Auricular Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Evid Based Complement Alternat Med. 2017;
 3. Yeh C. H., Chien L. C., Chiang Y. C., Huang L. C. Auricular point acupressure for chronic low back pain: a feasibility study for 1-week treatment. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012:9. doi: 10.1155/2012/383257.383257 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 4. Yeh C. H., Suen L. K.-P., Shen J., et al. Changes in sleep with auricular point acupressure for chronic low back pain. Behavioral Sleep Medicine. 2016;14(3):279–294. doi: 10.1080/15402002.2014.981820. [PubMed] [CrossRef]
 5. Xia Z. X., Yuan L. M., Zhang Y., et al. Effect of auricular point sticking on pain due to lumbar strain. Journal of Acupuncture and Tuina Science. 2011;9(6):384–387. doi: 10.1007/s11726-011-0557-6. [CrossRef]
 6. Yeh C. H., Chien L. C., Balaban D., et al. A randomized clinical trial of auricular point acupressure for chronic low back pain: a feasibility study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013;2013:9. doi: 10.1155/2013/196978.196978 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 7. Yeh C. H., Kwai-Ping Suen L., Chien L.-C., et al. Day-to-day changes of auricular point acupressure to manage chronic low back pain: a 29-day randomized controlled study. Pain Medicine (United States) 2015;16(10):1857–1869. doi: 10.1111/pme.12789. [PubMed] [CrossRef]
 8. Yeh C. H., Morone N. E., Chien L. C. Auricular point acupressure to manage chronic low back pain in older adults: a randomized controlled pilot study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;2014:11. doi: 10.1155/2014/375173.375173 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 9. Wang Y. Q. Clinical observation on the effect of swivel walking lunge training combined with auricular taping therapy for patients with lumbar muscle strain. Chinese Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2015;37(4):300–301.
 10. Santoro A., Nori S. L., Lorusso L., Secondulfo C., Monda M., Viggiano A. Auricular acupressure can modulate pain threshold. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2015;2015:7. doi: 10.1155/2015/457390.457390 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 11. Οι εικόνες προέρχονται από τα https://pixabay.com/, https://www.pexels.com/ με δωρεάν άδεια CC0 Public Domain και από την προσωπική συλλογή του Ιατρού Γκατζούνη Θεόδωρου.

 12. World Health Organization. Lyons, France: World Health Organization; 1990. WHO report of the working group on auricular nomenclature.
 13. Wang MC, Hsu MC, Chien LW, Kao CH, Liu CF. Effects of auricular acupressure on menstrual symptoms and nitric oxide for women with primary dysmenorrhea. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2009;15(3):235–242. [PubMed]
 14. Hwang LC, Lai TY, Wu HH, Lin JD, Chen LL. Exploring the effect of auricular acupressure in caring dysmenorrhea. The Journal of Health Sciences. 2005;7(3):236–245.
 15. Wu H, Bi L, Shen P, Li Z, Zhu P. Clinical observation and mechanism study on application of auricular-pressing pill for postoperative analgesia. Journal of Traditional Chinese Medicine. 1997;17(1):26–31. [PubMed]
 16. Felhendler D, Lisander B. Pressure on acupoints decreases postoperative pain. Clinical Journal of Pain. 1996;12(4):326–329. [PubMed]
 17. Barker R, Kober A, Hoerauf K, et al. Out-of-hospital auricular acupressure in elder patients with hip fracture: a randomized double-blinded trial. Academic Emergency Medicine. 2006;13(1):19–23. [PubMed]
 18. Bao T, Ye X, Skinner J, et al. The analgesic effect of magnetic acupressure in cancer patients undergoing bone marrow aspiration and biopsy: a randomized, blinded, controlled trial. Journal of Pain and Symptom Management. 2011;41(6):995–1002. [PubMed]
 19. Asher GN, Jonas DE, Coeytaux RR, et al. Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010;16(10):1097–1108. [PMC free article] [PubMed]
 20. Yeh CH, Chien LC, Chiang YC, Lin SW. Reduction in nausea and vomiting in children undergoing cancer chemotherapy by either appropriate or sham auricular acupuncture points with standard care. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2012;18(4):334–310. [PubMed]
 21. Gao XY, Wang L, Gaischek I, et al. Brain-modulated effects of auricular acupressure on the regulation of autonomic function in healthy volunteers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012:8 pages.714391 [PMC free article] [PubMed]