Εισαγωγή – Πληροφορίες για την Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία

Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία είναι μια μέθοδος που ανιχνεύει και αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού, μέσω της ενεργοποίησης ειδικών σημείων που βρίσκονται στην περιοχή του αυτιού.

Μέσω αυτών, ενεργοποιούνται νευρικά στελέχη στο πτερύγιο του αυτιού, τα οποία επιδρούν αντανακλαστικά στο Αυτόνομο νευρικό σύστημα. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί παυσίπονη, αντιφλεγμονώδη, μυοχαλαρωτική, αγχολυτική δράση, βελτίωση στη διάθεση, την λειτουργία του ανοσοποιητικού και ποικίλες δράσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ο όρος Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, Auricular Neuroreflex Therapy, περιγράφει ένα ολοκληρωμένο συνδυαστικό σύστημα μεθόδων και τεχνικών για τη θεραπεία όλου του οργανισμού, μέσω του ωτικού πτερυγίου.  

Στα σεμινάρια συνδυάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά, στοιχεία από τις διάφορες τεχνικές ενεργοποίησης του ωτικού πτερυγίου, όπως:

το Ωτικό Acupressure (Auricular Acupressure),

τον Ωτοβελονισμό καθώς τα σημεία που χρησιμοποιούνται είναι κοινά,

την Ωτοθεραπεία με τη χρήση φυσικών μέσων,

την θεραπεία με ειδικά μηχανήματα (με μηχανήματα ηλεκτροδιέγερσης– ωτικά ΤΕΝS, Laser κ.α.).

 

 

Εδώ χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η θεραπεία μέσω του ωτικού πτερυγίου, είναι μια καθαρά Ευρωπαϊκή και μάλιστα Μεσογειακή μέθοδος θεραπείας, καθώς οι πρώτες αναφορές προέρχονται από την αρχαία Αίγυπτο, το 1550 π.Χ. και στην Αρχαία Ελλάδα, από τον Ιπποκράτη το 500 π.Χ.

Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, είναι μια μέθοδος που πορεύεται προς το μέλλον, στηριζόμενη στέρεα στις γνώσεις και την εμπειρία χιλιετιών.

Αντιμετωπίζει με εξαιρετική επιτυχία καταστάσεις και σωματικά σύνδρομα οξέως και χρόνιου πόνου μυοσκελετικά και νευρολογικά σύνδρομα και αγχώδεις – καταθλιπτικές συνδρομές και φοβίες. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική επίσης σε καταστάσεις όπως σπλαχνικοί πόνοι, βουλιμία – παχυσαρκία, εξαρτήσεις, μέσω του ερεθισμού συγκεκριμένων σημείων του αυτιού.

Μέσω της εικοσαετούς επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας του εισηγητή, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο, χρησιμοποιούνται στοιχεία από τις Δυτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις (Γαλλική, Ιταλική, Γερμανική σχολή), την Αμερικανική και τις Ανατολικές.

Χρησιμοποιούνται τα σημεία του ωτικού πτερυγίου και οι θεραπευτικές τεχνικές εκείνες που μέσω επιστημονικών και κλινικών ερευνών έχουν αποδειχθεί ότι είναι:

εύχρηστα,

επιστημονικά τεκμηριωμένα,

ασφαλή και

τα πλέον αποτελεσματικά.

 

Οι πρωτοποριακές καινοτομίες στην διδασκαλία και πρακτική, έχουν σαν σκοπό την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την μεγιστοποίηση της κατανόησης των διδασκόμενων. Έτσι να μπορούν να εφαρμόζουν την τεχνική από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Τεχνική της μεθόδου της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

Βασίζεται στο ότι στο αυτί υπάρχουν νευρικές – κυτταρικές δομές μέσω των οποίων μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες από όλο το σώμα και να παρέμβουμε επίσης θεραπευτικά σε αυτό.

Μέσω επιστημονικών ερευνών έχει βρεθεί ότι υπάρχει αντιπροσώπευση ανατομικών δομών και λειτουργιών όλου του οργανισμού στο αυτί. Το σύνολο των σημείων που μπορεί να βρεθούν στο αυτί, σχηματίζουν σε μικρογραφία έναν Χάρτη του οργανισμού, τον Ωτικό χάρτη.

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά η τριπλή νεύρωση του ωτικού πτερυγίου.

Συγκεκριμένα το αυτί νευρώνετε από κλάδους:

του τριδύμου,

αυχενικού πλέγματος και

πνευμονογαστρικού νεύρου.

Αυτό βοηθά στην εξήγηση και κατανόηση της ανατομικής αντιστοιχίας των σημείων του ωτικού πτερυγίου με περιοχές του σώματος.

Η βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι όταν υπάρχει κάποια παθολογία στο σώμα, εμφανίζονται ζώνες ευαισθησίας στο ωτικό πτερύγιο. Γνωρίζοντας την αντιστοιχία των σημείων του σώματος στο αυτί, μπορούμε να ανιχνεύσουμε την παθολογία του σώματος, μα και να επέμβουμε θεραπευτικά μέσω του αυτιού στο σώμα.

Αυτό είναι αποδεδειγμένο με χιλιάδες κυριολεκτικά επιστημονικές έρευνες και μελέτες.

Στις μέρες μας, η Θεραπεία μέσω του ωτικού πτερυγίου απαιτεί επιστημονική γνώση, μελέτη και κατάρτιση κι έχει πάψει να ισχύει το να “πιστεύει κανείς στη μέθοδο”.

Η μέθοδος της Νευροαντανακλαστικής ωτικής θεραπείας, δρα βάση της αρχής των  μικροσυστημάτων.

Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου είναι η:

Ανίχνευση των σημείων στο αυτί – Ωτική αξιολόγηση – Διάγνωση και η

Θεραπεία με την ενεργοποίηση τους με ειδικά φυσικά μέσα.

Η ανίχνευση γίνεται με την Επισκόπηση, Ηλεκτρική Ανίχνευση και Ψηλάφηση με ειδικά μηχανήματα.

Η θεραπεία γίνεται με την εφαρμογή κατάλληλων μέσων και τεχνικών που επιλέγονται ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Το πλέον σύνηθες χρησιμοποιούμενο και πρακτικά ανώδυνο είναι μέσω ειδικών επιθεμάτων (φυτικών σποριδίων, μικρό-μαγνητών, χρήση ειδικών μηχανημάτων ηλεκροθεραπείας και Laser, ακόμη και κρυστάλλων Swarovski).

Μπορεί ακόμα να γίνει και με ειδικές τεχνικές σημειακής διέγερσης του πτερυγίου του αυτιού (Ωτική μάλαξη).

Με τις παραπάνω μεθόδους και με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος μέσω συσκευών που παράγουν συγκεκριμένες συχνότητες και με τη χρήση laser επιτυγχάνεται μια απόλυτα ασφαλής, ανώδυνη και αποτελεσματική για τον ασθενή διαδικασία.

Η ασφάλεια που εξασφαλίζεται με τις τεχνικές ανώδυνης ενεργοποίησης των ωτικών σημείων, δίνει μια ιδιαίτερη χρησιμότητα στην μέθοδο, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται η χρήση βελόνες.

Τέτοιες είναι οι:

βαλβιδοπάθειες,

αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας,

λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων,

σε ιδιαίτερα εξασθενημένους και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.

Αυτό υποστηρίζεται και από πλήθος επιστημονικών μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Δομή των σεμιναρίων της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

Στα σεμινάρια γίνεται η ανάλυση και διδασκαλία της μεθόδου σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεραπείας όλου του ανθρώπινου σώματος και ψυχισμού.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε επτά Αυτοτελείς ενότητες, και μια διημερίδα πρακτικής (στο τέλος του δεύτερου έτους). Οι ενότητες θα έχουν διάρκεια 16 διδακτικών ωρών η κάθε μία όπως και η διημερίδα ανασκόπησης της ύλης, επίλυσης αποριών και εξετάσεων.

Θα αναλυθούν παθήσεις και καταστάσεις όλου του ανθρωπίνου σώματος και ψυχοσωματικές διαταραχές, στα οποία έχει έγκριση η μέθοδος από τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας. Τα σεμινάρια θα διεξάγονται με ρυθμό ένα σεμινάριο κάθε δύο (2) μήνες και θα ολοκληρώνονται σε δύο ακαδημαϊκά έτη.

Με την ολοκλήρωση και των επτά Αυτοτελών ενοτήτων και της ημερίδας της δωρεάν ανασκόπησης της ύλης και εξετάσεων, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η διάρκεια θα είναι 140 ακαδημαϊκές ώρες θεωρίας και πρακτικής. Το πιστοποιητικό θα χορηγείτε μετά την επιτυχή συμμετοχή σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις (σημαντική προϋπόθεση για αναγνώριση από Διεθνείς οργανισμούς).

Καθώς το σεμινάριο αποτελείται από αυτοτελείς ενότητες, είναι σχεδιασμένο για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την/τις ενότητες του ειδικού του ενδιαφέροντος και να λάβει βεβαίωση συμμετοχής 16 ωρών. Σημειώνουμε βέβαια ότι για την λήψη Πιστοποιητικού παρακολούθησης 140 ωρών, θα χρειαστεί να έχει παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων, μετά τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις.

Η διδασκαλία βασίζεται στα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά συμπεράσματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει την θεωρία με την πρακτική της ανάλυση.

Σαν αποτέλεσμα θα μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλας ημέρα! Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαιώνουν όλοι οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων.

Για τις προσφορές προεγγραφών και για την συμμετοχή σας στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας ΕΔΩ! Υπάρχει η Δυνατότητα διεξαγωγής και Ιδιαίτερων μαθημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα τηλέφωνα 211-1832-736.

Σε ποιους απευθύνεται η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία:

Η διδασκαλία της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας στα σεμινάρια είναι δομημένη με σκοπό να διδάξει την μέθοδο σε κάθε μια/έναν από εσάς που ενδιαφέρεται να μαθαίνει με δομημένο τρόπο και να εμβαθύνει τις γνώσεις, σε βάθος χρόνου, κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που διδάσκει με απλότητα, σαφήνεια και πολύ πρακτική εξάσκηση, μέσω της θεωρητικής κατάρτισης, εμπειρίας και επαφής με τον διδάσκοντα σε κάθε σας βήμα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Όλους τους Επαγγελματίες υγείας.

Θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με μια μέθοδο που θα αυξήσει άμεσα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα. Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Ιατρούς,
 • Φυσικοθεραπευτές,
 • Ψυχολόγους
 • Ειδικούς στη Μάλαξη,
 • Ρεφλεξολόγους,
 • Γυμναστές,
 • Βελονιστές,
 • Επαγγελματίες Υγείας,

Είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος για κάθε επαγγελματία υγείας, για θεραπευτική χρήση στους ασθενείς τους, καθώς μπορεί να δώσει ασφαλή και αποτελεσματική λύση σε μια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων.

Σημαντικό να τονίσουμε ότι συνδυάζεται με κάθε θεραπευτική τεχνική, και μπορεί να αυξήσει την δραστικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

 Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

Ear acuperssure with Swarovski crystals - Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία με τοποθέτηση επιθεμάτων με κρυστάλλους στο αυτίΜε την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι διδασκόμενοι θα έχουν αποκτήσει μια μέθοδο για την αντιμετώπιση παθήσεων και καταστάσεων που αφορούν όλο τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει δώσει έγκριση για πάνω από 150 Καταστάσεις στις οποίες μπορεί η μέθοδος να είναι αποτελεσματική.

Η μέθοδος της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας, είναι ασφαλής, εύχρηστη και παρουσιάζει αποτελεσματικότητα άνω το 90% για την αντιμετώπιση χρόνιων, ακόμα και δυσίατων καταστάσεων.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πραγματικά μπορεί να ανακουφίσει και να δώσει τη λύση και σε καταστάσεις που αλλιώς θα χαρακτηρίζονταν ακόμα και άλυτες.

Αυτό την καθιστά ένα χρήσιμο και απαραίτητο μέσο που κάθε επαγγελματίας υγείας χρειάζεται να κατέχει για να εμπλουτίσει τις θεραπευτικές του δυνατότητες.

Για τις προσφορές προεγγραφών και για την συμμετοχή σας στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας ΕΔΩ! Υπάρχει η Δυνατότητα διεξαγωγής και Ιδιαίτερων μαθημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα τηλέφωνα 211-1832-736.

 

Ωράριο – Τόπος Διεξαγωγής Σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας.

Η διάρκεια κάθε μιας από τις τέσσερις ενότητες του σεμιναρίου θα είναι 16 διδακτικές ώρες (σύνολο 140 διδακτικές ώρες για τις επτά αυτοτελείς ενότητες και τις Ημερίδες ανασκόπησης της ύλης).

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων θα γίνεται με μια αυτοτελή ενότητα ανά δύο μήνες .

 

Κόστος Σεμιναρίου της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας:

Για πληροφορίες που αφορούν το κόστος του σεμιναρίου και για να επωφεληθείτε από τις προσφορές των προεγγραφών μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ!

Υπάρχει και η δυνατότητα διεξαγωγής ιδιαίτερων μαθημάτων της μεθόδου.

 Για κάθε πληροφορία και απορία σας, μπορείτε να μας βρείτε στο 211-1832-736, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:tgatzounis@windowslive.com

 

Ημερομηνίες Διδασκαλίας Σεμιναρίων:

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής σεμιναρίου για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

1η Αυτοτελής Ενότητα: Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού: 25-26/09/2021

 2η  Αυτοτελής Ενότητα: Οσφυϊκή περιοχή- Μέση – Κάτω άκρο – Αντιμετώπιση Οξέως – Χρόνιου και Νευροπαθητικού Πόνου: 20-21/11/2021

 3η Αυτοτελής Ενότητα: Παθήσεις Κεφαλής – προσώπου: 29-30/01/2022

 4η Αυτοτελής Ενότητα: Άγχος, κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά σύνδρομα: 12-13/03 /2022

 Για τις Αυτοτελείς Ενότητες του δεύτερου Ακαδημαικού έτους, (5-7η και την διημερίδα δωρεάν ανασκόπησης της ύλης και εξετάσεων), του 2ου Ακαδημαϊκού έτους οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε προσεχή ανακοίνωση.

 

Το σεμινάριο αποτελείται από αυτοτελείς ενότητες.

Είναι σχεδιασμένο για να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την/τις ενότητες του ειδικού του ενδιαφέροντος και να λάβει βεβαίωση συμμετοχής 16 ωρών.

Σημειώνουμε βέβαια ότι για την λήψη Πιστοποιητικού παρακολούθησης 140 ωρών, θα χρειαστεί να έχει παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων, μετά τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές εξετάσεις.

 

Δομή του Σεμιναρίου Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία:

Τα σεμινάρια θα διεξάγονται με ρυθμό μια ενότητα ανά δύο μήνες.

 

Πρώτη Αυτοτελής Ενότητα – Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού: 25-26/09/2021

πρόπλασμα αυτιού όπου παρουσιάζονται ωτικά σημεία που σχετίζονται με πόνους στους ώμους και θα όπως θα διδαχούν στην Ωτική Νευροαντανακλαστική ΘεραπείαΣκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει την μέθοδο της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας στους συμμετέχοντες. Αναλυτικότερα:

Εισαγωγή στην μέθοδο – Ιστορική αναδρομή

Θεωρητικό υπόβαθρο και Επιστημονική τεκμηρίωση της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας. Βασικές αρχές – Ενδείξεις – Πλεονεκτήματα της μεθόδου. Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

 

 

 

Παθήσεις αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού

 1. Αυχενικό Σύνδρομο
 2. Παθήσεις του ώμου Τενοντίτιδες, δυσκαμψία του ώμου – Περιαρθρίτιδα
 3. Παθήσεις – Αγκώνα Επικονδυλίτιδες – Tennis Elbow
 4. Παθήσεις Καρπού – άκρας χειρός- Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, πόνοι και παθήσεις δακτύλων
 5. Παθήσεις αντίχειρα – τενοντίτιδα De Quervain
 6. Παθήσεις περιοχής λαιμού- αντιμετώπιση επίμονου βήχα
 7. Πόνος στην περιοχή του λαιμού – Αμυγδαλίτιδα (Αντιμετώπιση πόνου – φλεγμονής)

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική ανάλυση της θεωρίας. Δίνεται έμφαση στην επίδειξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθόδου με τις πλέον σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνικές. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Δεύτερη Αυτοτελής Ενότητα –Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Οσφυϊκή περιοχή- Μέση – Κάτω άκρο- Αντιμετώπιση Οξέως – Χρόνιου και Νευροπαθητικού Πόνου: 20-21/11/2021

Ανατομία – Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

 

 

 

 

 

 

 1. Οσφυαλγία -Ισχιαλγία
 2. Πόνοι – Παθήσεις στα γόνατα
 3. Παθήσεις ποδοκνημικής – Πόνοι – Διαστρέμματα
 4. Θεραπεία του Οξύ και Χρόνιου Πόνου.
 5. Μυοσκελετικός και νευροπαθητικός πόνος.
 6. Ηλεκτροθεραπεία για την αντιμετώπιση του οξύ και χρόνιου πόνου- Ανίχνευση, εντόπιση, επιλογή των ειδικών θεραπευτικών συχνοτήτων.
 7. Σημεία για την βελτίωση της λεμφικής κυκλοφορίας και μυϊκών πόνων στα κάτω άκρα.

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική ανάλυση της θεωρίας. Δίνεται έμφαση στην επίδειξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθόδου με τις πλέον σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνικές. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Τρίτη Αυτοτελής Ενότητα –Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Παθήσεις καταστάσεις Κεφαλής – προσώπου: 29-30/01/2022

εικόνα αυτιού όπου θα παρουσιάζονται ωτικά σημεία που θα όπως θα διδαχούν στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία

Ανατομία – Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Πόνος προσώπου-κρανίου. Διάγνωση-Θεραπεία.

 2. Χρόνια Κεφαλαλγία – Ημικρανίες

 3. Νευραλγίες Τριδύμου και πάρεση Προσωπικού νεύρου.

 4. Αντιμετώπιση πόνου σπλαχνικού κρανίουΙγμορίτιδα – Αλλεργική ρινίτιδα

 5. Πόνος κροταφογναθικής άρθρωσηςΠόνος δοντιών Αντιμετώπιση – πρώτες βοήθειες με Ωτικό Acupressure

 6. Εμβοές

 7. Διαταραχές μνήμης – συγκέντρωσης

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική ανάλυση της θεωρίας. Δίνεται έμφαση στην επίδειξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθόδου με τις πλέον σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνικές. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Για τις προσφορές προεγγραφών και για την συμμετοχή σας στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας ΕΔΩ! Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής και Ιδιαίτερων μαθημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα τηλέφωνα 211-1832-736.

Τέταρτη Αυτοτελής Ενότητα – Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Αγχώδεις συνδρομές – Ψυχοσωματικές καταστάσεις 12-13/03/2022

Ανατομία – Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

 

εικόνα με αυτί στο οποίο παρουσιάζονται ωτικά σημεία όπως θα όπως θα διδαχούν στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Κρίσεις πανικού
 2. Αγχώδεις διαταραχές – Στρες
 3. Άγχος Οδοντιάτρου
 4. Άγχος εξετάσεων
 5. Άγχος αεροπλάνου ταξιδίου
 6. Ειδική μάλαξη αυτιού για την ηρεμία χαλάρωση σε παιδιά και ενήλικες.
 7. Ωτικό Acupressure στις Αθλητικές κακώσεις. Ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. Ωτική Μάλαξη για την αντιμετώπιση οξέως πόνου – τραυματισμών
 8. Βελτίωση αθλητικής επίδοσης,
 9. Πρώτες βοήθειες  άμεση πόνου σε αθλητικές κακώσεις μέσω ειδικών σημείων στο αυτί.
 10. Φοβίες – Ταχυκαρδία από άγχος
 11. Ευερέθιστο έντερο – Σπαστική κολίτιδα
 12. Άσθμα – Αλλεργική ρινίτιδα – Παροξυσμικός ιδιοπαθής βήχας

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική ανάλυση της θεωρίας. Δίνεται έμφαση στην επίδειξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθόδου με τις πλέον σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνικές. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Πέμπτη Αυτοτελής Ενότητα- Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Αυτοάνοσα Νοσήματα – Νευρολογικά σύνδρομα : Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί προσεχώς

Ανατομία – Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

Πρόπλασμα αυτιού με σημεία που θα διδαχθούν στην όπως θα διδαχούν στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία

 

 

 

 

 

 

 1. Ινομυαλγία,
 2. Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
 3. Αντιμετώπιση αυτοάνοσων μυοσκελετικών παθήσεων – Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 4. Δερματικά προβλήματα που συσχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα- Ψωρίαση, έκζεμα,
 5. Δερματίτιδες – κνησμός
 6. Νευρολογικές παθήσεις – καταστάσεις Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Σπαστικότητα.
 7. Πάρκινσον 
 8. Ζάλη – Ίλιγγος
 9. Αντιμετώπιση καταστάσεων σε ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας – Διαταραχές κύστης – εντέρου
 10. Μάλαξη αυτιού για την αντιμετώπιση επώδυνων καταστάσεων

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική ανάλυση της θεωρίας. Δίνεται έμφαση στην επίδειξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθόδου με τις πλέον σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνικές. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

Για τις προσφορές προεγγραφών και για την συμμετοχή σας στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας ΕΔΩ! Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής και Ιδιαίτερων μαθημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα τηλέφωνα 211-1832-736.

 

Έκτη Αυτοτελής Ενότητα- Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Διαταραχές Διατροφής, Διακοπή Αλκοόλ – Καπνίσματος : Θα ανακοινωθεί προσεχώς

 

πρόπλασμα αυτιού στο οποίο επιδεικνύεται το σημείο άγγος 1, όπως θα διδαχεί στην Ωτική Νευροαντανακλαστική ΘεραπείαΑνατομία – Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Διαταραχές διατροφής: Παχυσαρκία
 2. Διαταραχές διατροφής: Βελτίωση μεταβολισμού
 3. Διαταραχές διατροφής: Βουλιμία – Βουλιμία για γλυκά
 4. Στομαχικές και γαστρεντερικές διαταραχές (γαστρίτιδα, οισοφαγική παλινδρόμηση, δυσκοιλιότητα) που σχετίζονται με διαταραχές διατροφής – αντιμετώπιση.
 5. Διακοπή αλκοόλ
 6. Διακοπή καπνίσματος
 7. Εθισμός σε ουσίες – Αντιμετώπιση
 8. Αντιμετώπιση Συνδρόμου Μετατραυματικού στρες από ψυχικά και σωματικά αίτια
 9. Θεραπεία σε οφθαλμολογικές παθήσεις, αλλεργική επιπεφυκίτιδα, γλαύκωμα.

 

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική ανάλυση της θεωρίας. Δίνεται έμφαση στην επίδειξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθόδου με τις πλέον σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνικές. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Έβδομη Αυτοτελής Ενότητα – Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Ειδικές καταστάσεις Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί προσεχώς

 

πρόπλασμα αυτιού στο οποίο επιδεικνύονται τα σημεία Θάλαμος και άγγος 1, όπως θα διδαχούν στην Ωτική Νευροαντανακλαστική ΘεραπείαΑνατομία – Ηλεκτρική ανίχνευση των σημείων της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας που θα διδαχθούν. Βασικές αρχές ηλεκτροθεραπείας.

 

 

 

 

 

 

 1. Εμμηνόπαυση – Εξάψεις
 2. Διαταραχές ύπνου – αϋπνίες
 3. Τόνωση ανοσοποιητικού – κρυολόγημα – φλεγμονές φάρυγγα
 4. Αρτηριακή υπέρταση
 5. Σακχαρώδης διαβήτης
 6. Γυναικολογία: αύξηση γονιμότητας,
 7. Ωτικό Acupressure στην Εγκυμοσύνη,
 8. Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
 9. Αύξηση Λίμπιντο σε άνδρες και γυναίκες
 10. Κωλικός νεφρού, ουρολοιμώξεις,
 11. Προστατίτιδα, νόσος του Peroni

Στο σεμινάριο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Πρακτική ανάλυση της θεωρίας. Δίνεται έμφαση στην επίδειξη της εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθόδου με τις πλέον σύγχρονες οπτικοακουστικές τεχνικές. Στόχος μας είναι να μπορεί ο κάθε διδασκόμενος να εφαρμόσει την διδακτέα ύλη από την πρώτη κιόλα ημέρα!

 

Όγδοη Αυτοτελής Ενότητα – Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία: Ημερίδα  Πρακτικής- Εξετάσεις για Απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης

 

Η ενότητα αυτή έχει σκοπό την ανασκόπηση της ύλης και την επίλυση όλων των αποριών. Θα έχει διάρκεια επτά (7) διδακτικών ωρών και θα περιλαμβάνει θεματολογία από το σύνολο των ενοτήτων. Με την ολοκλήρωση θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την Απόκτηση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Επίσης θα γίνει παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών των συμμετεχόντων στη μέθοδο.

Μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει και τις επτά Αυτόνομες ενότητες του σεμιναρίου.

*Η σειρά διεξαγωγής των Αυτοτελών ενοτήτων ενδέχεται να αλλάξει κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης των ημερομηνιών του προγράμματος. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση σε όλους τους συμμετέχοντες που έχουν κάνει προεγγραφή.

 

 

Συμπεράσματα για την Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία

 

Η μέθοδος της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας παρέχει μεγάλη ασφάλεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Αντιμετωπίζει παθήσεις και καταστάσεις όλου του οργανισμού και είναι: Ανώδυνη, Φυσική, Εξατομικευμένη, καλά ανεκτή από τον ασθενή.

Συνδυάζεται άριστα τόσο με την κλασική ιατρική όσο και με άλλες φυσικές μεθόδους (φυσικοθεραπεία, μάλαξη, ρεφλεξολογία, σωματικό βελονισμό, θεραπευτική διατροφή, βοτανοθεραπεία, ομοιοπαθητική, θεραπευτική άσκηση,), ώστε να βοηθήσει στην αποτελεσματική, ταχεία, και ασφαλή αποκατάσταση των ασθενών.

 

Για την έγκαιρη εγγραφή σας ώστε να επωφεληθείτε από τις προσφορές των προεγγραφών μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ!

 

Για τις προσφορές προεγγραφών και για την συμμετοχή σας στην Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, μπορείτε να ενημερωθείτε πατώντας ΕΔΩ! Υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής και Ιδιαίτερων μαθημάτων. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα τηλέφωνα 211-1832-736, καθώς και στο μαιλ μας: tgseminars@gmail.com.

Σημαντική Δήλωση:

Για να εφαρμοστεί Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία, Ωτοβελονισμός, Ωτικό Acupressure, αλλά και οποιαδήποτε θεραπευτική τεχνική σε ασθενείς, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής Ιατρική διάγνωση, εντολή ή σύσταση – συγκατάθεση του θεράποντος Ιατρού για την εφαρμογή της συντηρητικής αντιμετώπισης. Αυτό είναι απαραίτητο για να είναι ο κάθε επαγγελματίας υγείας καλυμμένος και σύννομος με την Ελληνική νομοθεσία.

Διοργάνωση από tgseminars

logo tgseminars

Διδάσκων – Εισηγητής:

Γκατζούνης Θεόδωρος MSc,

Φυσίατρος με μετεκπαίδευση στον

Βελονισμό,

Ωτοβελονισμό,

Acupressure,

Μεσοθεραπεία,

Θεραπευτική άσκηση – διατροφή.

Καθηγητής Ωτικής Νευροαντανακλαστικής θεραπείας, Acupressure, ωτικού Acupressure.

 

Σύντομο βιογραφικό:

Τίτλοι σπουδών: Ιατρός – Πτυχιούχος της Ιατρικής σχολής Αλεξανδρούπολης το 2001,

Ειδικότητα: Φυσίατρος

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Master) από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του ΔΠΘ, στην Θεραπευτική Άσκηση, 2004.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον ιατρικό βελονισμό, από την Εταιρεία Ιατρικού βελονισμού Βορείου Ελλάδος 2002-2004.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στον Ωτοβελονισμό 2012

Εκπαίδευση σε Θέματα Ειδικής Διατροφής – Εργογόνα βοηθήματα στα πλαίσια Μεταπτυχιακού του, από το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 2004

Πτυχιούχος Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης το 1993.

Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης το 1996.

Μετεκπαιδευτικό δίπλωμα στην Ομοτοξικολογία 2006,

Μετεκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική από την Εθνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας,

Μετεκπαίδευση στην Μεσοθεραπεία 2008, Επιστημονικός Υπεύθηνος Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης της Ελληνικής Εταιρείας Μεσοθεραπείας για τον Παθολογικό τομέα.

Καθηγητής Ωτοθεραπείας – Ωτοβελονισμού,

Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Acupressure,

Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας.

Διδακτική προϋπηρεσία σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια – Πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε εκπαίδευση ενηλίκων από το 2000.

Επιστημονικό έργο (1998 – 2018):

Παρουσίαση άνω των 72 εργασιών σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια συνέδρια (Άνω των 40 με θέματα που σχετίζονται αμιγώς με τον Βελονισμό – Ωτοβελονισμό – Ωτοθεραπεία), από το 1998 -2018.

Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Θέματα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», (Σάπες Ροδόπη, Ιούλιος 2004).

Επιστημονική Τεκμηρίωση για τη Διατροφή κατά Ομάδα Αίματος στο Βιβλίο της Γ. Μιχαλοπούλου «Διατροφή για την Υγεία με Ελληνική ματιά και νοστιμιά» (Αθήνα 2017).

Βιβλιογραφία:

 1. You E, Kim D, Harris R, D’Alonzo K. Effects of Auricular Acupressure on Pain Management: A Systematic Review. Pain Manag Nurs. 2019 Feb;20(1):17-24.
 2. Li-Hua Yang, et.al., Efficacy of Auricular Acupressure for Chronic Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Evid Based Complement Alternat Med. 2017;
 3. Yeh C. H., Chien L. C., Chiang Y. C., Huang L. C. Auricular point acupressure for chronic low back pain: a feasibility study for 1-week treatment. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012:9. doi: 10.1155/2012/383257.383257 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 4. Yeh C. H., Suen L. K.-P., Shen J., et al. Changes in sleep with auricular point acupressure for chronic low back pain. Behavioral Sleep Medicine. 2016;14(3):279–294. doi: 10.1080/15402002.2014.981820. [PubMed] [CrossRef]
 5. Xia Z. X., Yuan L. M., Zhang Y., et al. Effect of auricular point sticking on pain due to lumbar strain. Journal of Acupuncture and Tuina Science. 2011;9(6):384–387. doi: 10.1007/s11726-011-0557-6. [CrossRef]
 6. Yeh C. H., Chien L. C., Balaban D., et al. A randomized clinical trial of auricular point acupressure for chronic low back pain: a feasibility study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2013;2013:9. doi: 10.1155/2013/196978.196978 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 7. Yeh C. H., Kwai-Ping Suen L., Chien L.-C., et al. Day-to-day changes of auricular point acupressure to manage chronic low back pain: a 29-day randomized controlled study. Pain Medicine (United States) 2015;16(10):1857–1869. doi: 10.1111/pme.12789. [PubMed] [CrossRef]
 8. Yeh C. H., Morone N. E., Chien L. C. Auricular point acupressure to manage chronic low back pain in older adults: a randomized controlled pilot study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014;2014:11. doi: 10.1155/2014/375173.375173 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 9. Wang Y. Q. Clinical observation on the effect of swivel walking lunge training combined with auricular taping therapy for patients with lumbar muscle strain. Chinese Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 2015;37(4):300–301.
 10. Santoro A., Nori S. L., Lorusso L., Secondulfo C., Monda M., Viggiano A. Auricular acupressure can modulate pain threshold. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2015;2015:7. doi: 10.1155/2015/457390.457390 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef]
 11. Οι εικόνες προέρχονται από τα https://pixabay.com/, https://www.pexels.com/ με δωρεάν άδεια CC0 Public Domain και από την προσωπική συλλογή του Ιατρού Γκατζούνη Θεόδωρου.

 12. World Health Organization. Lyons, France: World Health Organization; 1990. WHO report of the working group on auricular nomenclature.
 13. Wang MC, Hsu MC, Chien LW, Kao CH, Liu CF. Effects of auricular acupressure on menstrual symptoms and nitric oxide for women with primary dysmenorrhea. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2009;15(3):235–242. [PubMed]
 14. Hwang LC, Lai TY, Wu HH, Lin JD, Chen LL. Exploring the effect of auricular acupressure in caring dysmenorrhea. The Journal of Health Sciences. 2005;7(3):236–245.
 15. Wu H, Bi L, Shen P, Li Z, Zhu P. Clinical observation and mechanism study on application of auricular-pressing pill for postoperative analgesia. Journal of Traditional Chinese Medicine. 1997;17(1):26–31. [PubMed]
 16. Felhendler D, Lisander B. Pressure on acupoints decreases postoperative pain. Clinical Journal of Pain. 1996;12(4):326–329. [PubMed]
 17. Barker R, Kober A, Hoerauf K, et al. Out-of-hospital auricular acupressure in elder patients with hip fracture: a randomized double-blinded trial. Academic Emergency Medicine. 2006;13(1):19–23. [PubMed]
 18. Bao T, Ye X, Skinner J, et al. The analgesic effect of magnetic acupressure in cancer patients undergoing bone marrow aspiration and biopsy: a randomized, blinded, controlled trial. Journal of Pain and Symptom Management. 2011;41(6):995–1002. [PubMed]
 19. Asher GN, Jonas DE, Coeytaux RR, et al. Auriculotherapy for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010;16(10):1097–1108. [PMC free article] [PubMed]
 20. Yeh CH, Chien LC, Chiang YC, Lin SW. Reduction in nausea and vomiting in children undergoing cancer chemotherapy by either appropriate or sham auricular acupuncture points with standard care. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2012;18(4):334–310. [PubMed]
 21. Gao XY, Wang L, Gaischek I, et al. Brain-modulated effects of auricular acupressure on the regulation of autonomic function in healthy volunteers. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012;2012:8 pages.714391 [PMC free article] [PubMed]