Θεραπείες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, φυσιατρική αξιολόγηση, Η εξέταση με βάση τον Ιατρικό βελονισμό – ωτοβελονισμό, με ειδικό μηχάνημα χωρίς χρήση βελόνας ή κάποιου επώδυνου ερεθίσματος (ειδική αξιολόγηση), γίνεται προαιρετικά.

Read More

Ωτοθεραπεία – Ωτοβελονισμός

Η ωτοθεραπεία παρουσιάζει όλα τα οφέλη και τις δράσεις του σωματικού βελονισμού, αλλά μπορεί να γίνει και χωρίς τη χρήση βελόνας για όσους θεραπευόμενους θέλουν να την αποφύγουν.

Read More

Ιατρικός Βελονισμός

Ο Ιατρικός βελονισμός επιδρά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα πετυχαίνοντας σημαντικά οφέλη στην οξέων και χρόνιων παθήσεων όπως:

Read More