Βιβλιογραφία Κρίσεις Πανικού

Βιβλιογραφία de Lorent L1, Agorastos A2, Yassouridis A3, Kellner M2, Muhtz C4. Auricular Acupuncture Versus Progressive Muscle Relaxation in Patients with Anxiety Disorders or Major Depressive Disorder: A Prospective Parallel Group Clinical Trial. J Acupunct Meridian Stud. 2016 Aug;9(4):191-9. doi: 10.1016/j.jams.2016.03.008. Epub 2016 Apr 22. Wei He, Xiaoyu Wang, Hong Shi, Hongyan Shang, Liang Li,…

Read More

Όροι Χρήσης Εγγραφής και GDPR

Όροι Χρήσης Εγγραφής Νομοθεσία για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν συμπληρώνεται μια φόρμα ενδιαφέροντος, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση σας, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το…

Read More

Σκοπός Ενημερωτικών Άρθρων

Σκοπός Ενημερωτικών Άρθρων Τα άρθρα της ιστοσελίδας έχουν γραφεί με σκοπό την πληροφόρηση, και την ενημέρωση για διάφορες συχνές παθήσεις – καταστάσεις και τους τρόπους – μεθόδους αντιμετώπισής τους. Επιδιώκεται τα άρθρα που αναρτώνται βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες και εργασίες, να αναφέρονται με απλότητα, σαφήνεια και εγκυρότητα, στο εκάστοτε ζήτημα. Χρειάζεται να τονιστεί ότι η…

Read More