Διαδικτυακό Σεμινάριο Ανατομία -Φυσιολογία -Παθολογία με Ολιστική Προσέγγιση

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να σας ανακοινÏŽνουμε την ύλη και τη δομή για τα νέα μας διαδικτυακά σεμινάρια Ανατομίας, Φυσιολογίας, Παθολογίας με ολιστική Προσέγγιση. Πριν 21 χρÏŒνια, το 2000 με την αυγή αυτού του αιÏŽνα, ήταν η πρÏŽτη φορά που είχα την τιμή να διδάξω τα μαθήματα αυτά. ΑπÏŒ τÏŒτε διδάσκω Ανατομία,…

Read More