Θεραπευτική αντιμετώπιση της ημικρανίας με βελονισμό, ωτοβελονισμό, ωτοθεραπεία

Η ημικρανία προσβάλλει περίπου το 10% του γενικού πληθυσμού. Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι 3 φορές πιο συχνή απ’ ότι στους άνδρες.

Η αιτιολογία των ημικρανιών θεωρείται ότι είναι πολυπαραγοντική. Στην εμφάνιση των κρίσεων μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι οργανικοί παράγοντες όπως ο μυογενής, ο αγγειακός, ο νευρογενής, ο ορμονικός, και ψυχολογικοί παράγοντες.

Περιβαλλοντικοί και διατροφικοί παράγοντες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ημικρανική κρίση.

Αντιμετώπιση με ωτοβελονισμό – ωτοθεραπεία: Θεραπευτικοί στόχοι:

Ο απώτερος θεραπευτικός στόχος είναι η προφύλαξη – αποτροπή της εμφάνισης ημικρανικών κρίσεων και εκεί βασίζεται η θεραπεία.

Ο βελονισμός, ο ωτοβελονισμός και η ωτοθεραπεία έχουν σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στην κεφαλαλγία τάσεως, στην μεικτή κεφαλαλγία, όσο και στην κοινή και την κλασική ημικρανία.

Τα αποτελέσματα του βελονισμού και ωτοβελονισμού δείχνουν μια βελτίωση των συμπτωμάτων που φτάνει σε ποσοστό έως και το 89,7% των ασθενών, σε ορισμένες μελέτες. Για περισσότερα πατήστε στο κείμενο.

Ημικρανία, χρόνιοι πονοκέφαλοι, κεφαλαλγίες

Η ημικρανία είναι μία πάθηση, που συνδυάζει έντονο πόνο σε μια πλευρά του κρανίου με ναυτία ή εμετό και ευαισθησία στο φως και το θόρυβο.

Ο ασθενής είναι αναγκασμένος να διακόψει την επαγγελματική, κοινωνική ή προσωπική ζωή του, γιατί η οποιαδήποτε δραστηριότητα χειροτερεύει τα συμπτώματα της ημικρανίας.

Αίτια : Μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι οργανικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Η ωτοθεραπεία αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης κατάλληλων σημείων στην περιοχή του αυτιού με φυσικά μέσα.

Ειδικά για τις ημικρανίες – κεφαλαλγίες η διεθνή βιβλιογραφία έχει δείξει ότι παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία παραμένουν για μεγάλο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, χωρίς παρενέργειες καθώς χρησιμοποιεί μόνο φυσικά μέσα.

Αποτελέσματα της Ωτοθεραπείας: Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της τεχνικής για την αντιμετώπιση των πονοκεφάλων και των ημικρανιών, φτάνει σε ποσοστά από 82 – 89% ανάλογα με την εκάστοτε μελέτη.

Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες τα αποτελέσματα παραμένουν θετικά όσο αφορά την μείωση του πόνου της συχνότητας και έντασης των κρίσεων για τουλάχιστον έξι με δώδεκα μήνες για την πλειοψηφία των θεραπευόμενων με ωτοθεραπεία ή ωτοβελονισμό. Μετά το διάστημα αυτό και ανά περίπτωση χρειάζεται να γίνουν επαναληπτικές θεραπείες συντήρησης.

Για περισσότερα πατήστε στο κείμενο.