Θεραπευτική αντιμετώπιση της ημικρανίας με βελονισμό, ωτοβελονισμό, ωτοθεραπεία

Η ημικρανία προσβάλλει περίπου το 10% του γενικού πληθυσμού. Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι 3 φορές πιο συχνή απ’ ότι στους άνδρες. Είναι κατάσταση δυσίατη με την συνήθη φαρμακευτική προσέγγιση. Ο βελονισμός αποτελεί μια αποτελεσματική και ασφαλή λύση για την ημικρανία στην πλειονότητα των ασθενών σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.

Η αιτιολογία των ημικρανιών θεωρείται ότι είναι πολυπαραγοντική. Στην εμφάνιση των κρίσεων μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι οργανικοί παράγοντες. Τέτοιοι είναι ο μυογενής, ο αγγειακός, ο νευρογενής, ο ορμονικός, και ψυχολογικοί παράγοντες.

Περιβαλλοντικοί και διατροφικοί παράγοντες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ημικρανική κρίση.

Αντιμετώπιση με ωτοβελονισμό – ωτοθεραπεία: Θεραπευτικοί στόχοι:

Ο απώτερος θεραπευτικός στόχος είναι η προφύλαξη – αποτροπή της εμφάνισης ημικρανικών κρίσεων και εκεί βασίζεται η θεραπεία.

Ο βελονισμός, ο ωτοβελονισμός και η ωτοθεραπεία έχουν σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία πολύ καλά αποτελέσματα για την ανακούφιση του πόνου και των συμπτωμάτων. Αυτό έχει βρεθεί για την κεφαλαλγία τάσεως, την μεικτή κεφαλαλγία, όσο και στην κοινή και την κλασική ημικρανία.

Τα αποτελέσματα του βελονισμού και ωτοβελονισμού δείχνουν μια βελτίωση των συμπτωμάτων που φτάνει σε ποσοστό έως και το 89,7% των ασθενών, σε ορισμένες μελέτες. Για περισσότερα πατήστε στο κείμενο.

Ημικρανία, χρόνιοι πονοκέφαλοι, κεφαλαλγίες – Αίτια, συμπτώματα-βελονισμός

Η ημικρανία είναι μία πάθηση, που συνδυάζει έντονο πόνο σε μια πλευρά του κρανίου με ναυτία ή εμετό και ευαισθησία στο φως και το θόρυβο.

Ο ασθενής είναι αναγκασμένος να διακόψει την επαγγελματική, κοινωνική ή προσωπική ζωή του. Η οποιαδήποτε δραστηριότητα χειροτερεύει τα συμπτώματα της ημικρανίας.

Αίτια : Μπορεί να συμμετέχουν διάφοροι οργανικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Η ωτοθεραπεία αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης κατάλληλων σημείων στην περιοχή του αυτιού με φυσικά μέσα.

Ειδικά για την ημικρανία – κεφαλαλγίες η διεθνή βιβλιογραφία έχει δείξει όπως και ο βελονισμός, ότι παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα θετικά αποτελέσματα παραμένουν για μεγάλο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, χωρίς παρενέργειες καθώς χρησιμοποιεί μόνο φυσικά μέσα.

βελονισμός στον τραπεζοειδή για την θεραπεία σε ημικρανίαΑποτελέσματα του βελονισμού και της Ωτοθεραπείας: Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της τεχνικής για την αντιμετώπιση των πονοκεφάλων και των ημικρανιών, φτάνει σε ποσοστά από 82 – 89% ανάλογα με την εκάστοτε μελέτη.

Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες τα αποτελέσματα που έχει ο βελονισμός στην ημικρανία, παραμένουν θετικά. Αυτό αφορά την μείωση του πόνου της συχνότητας και έντασης των κρίσεων για τουλάχιστον έξι με δώδεκα μήνες για την πλειοψηφία των θεραπευόμενων με ωτοθεραπεία ή ωτοβελονισμό. Μετά το διάστημα αυτό και ανά περίπτωση χρειάζεται να γίνουν επαναληπτικές θεραπείες συντήρησης.

Για περισσότερα  για την ημικρανία και την αντιμετώπισή της, πατήστε στο παραπάνω κείμενο.