7η Αυτοτελή Ενότητα Σεμιναρίου Ωτικής Θεραπείας: Αϋπνία, Δυσμηνόρροια, Α.Υ.

Η μέθοδος της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας ανιχνεύει και αντιμετωπίζει παθήσεις ÏŒλου του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης ειδικÏŽν σημείων που βρίσκονται στην περιοχή του αυτιού. Η Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία είναι μια πρωτοποριακή, συνδυαστική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας. Χρησιμοποιούνται τα πλέον αποτελεσματικά σημεία και πρωτÏŒκολλα απÏŒ το ΩτικÏŒ Acupressure, τον ΩτοβελονισμÏŒ και την Ωτοθεραπεία, μέσω της μελέτης…

Read More