Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας

Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας – Ανάλυση Σκοπού – Δομής ΑυτοτελÏŽν Ενοτήτων- Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δεύτερου ΑκαδημαÏŠκού κύκλου Εισαγωγή: Στο παρÏŒν σεμινάριο γίνεται μια πρωτοποριακή προσέγγιση και σύνθεση των μεθÏŒδων, του Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας , με σκοπÏŒ την αποτελεσματική και ολιστική αντιμετÏŽπιση τÏŒσο σωματικÏŽν ÏŒσο και ψυχικÏŽν – συναισθηματικÏŽν καταστάσεων, για να λαμβάνονται…

Read More