Πανδημία Κορωνοιού: Μένουμε στην Πόλη ή πάμε στο χωριό;

Η κατάσταση με την Πανδημία του Κορωνοιού είναι πραγματικά δύσκολη. ÎŒπως αναφέρουν οι επιδημιολÏŒγοι και τονίζει ο ΠρωθυπουργÏŒς στα διαγγέλματα του: Είναι σαν να βρισκÏŒμαστε σε πÏŒλεμο. Και υπάρχει σε πολλούς ένα μεγάλο ερÏŽτημα. Που θα είναι ασφαλέστερα να είναι; Να Μείνουμε στην ΠÏŒλη ή να πάμε στο χωριÏŒ; Σε τέτοιες καταστάσεις είναι βέβαια που…

Read More