Ομάδες αίματος, παθήσεις, θεραπευτική διατροφή

Η σημασία της διατροφής στην πρÏŒληψη, την υγεία και ακÏŒμα περισσÏŒτερο στην  ευζωία, είναι κάτι που ÏŒλο και περισσÏŒτερο αναγνωρίζεται στις μέρες μας. Πολλές μελέτες αναφέρουν ÏŒτι η διατροφή επηρέαζει την κάθε ομάδα αίματος με διαφορετικÏŒ τρÏŒπο. ÎŒλα τα δομικά μÏŒρια που απαρτίζουν τα κύτταρα και τα συστήματα του οργανισμού, προέρχονται απÏŒ τις θρεπτικές ουσίες…

Read More