Διάστρεμμα αστραγάλου: Ολιστική Θεραπεία

Το διάστρεμμα της ποδοκνημικής άρθρωσης – αστραγάλου είναι η συχνÏŒτερη τραυματική βλάβη του ανθρωπίνου σÏŽματος. Αφορά την μερική ή και πλήρη ρήξη των συνδέσμων που συγκρατούν την άρθρωση. Είναι μια κάκωση που συμβαίνει με αυξημένη συχνÏŒτητα σε ÏŒσους ασχολούνται με τον αθλητισμÏŒ, τÏŒσο σε ερασιτεχνικÏŒ, ÏŒσο και σε επαγγελματικÏŒ επίπεδο. Τα περισσÏŒτερα διαστρέμματα συμβαίνουν στους…

Read More