Ολοκλήρωση 2ου Κύκλου Σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε ο Δεύτερος διετής κύκλος του σεμιναρίου της  Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Μεθόδου – Ωτοθεραπείας – Ωτοβελονισμού, με την διεξαγωγή της δωρεάν διημερίδας, που αποτελεί την 10η Αυτοτελής ενότητα πρακτικής και εξετάσεων, η οποία έγινε τον Ιούνιο. Το σεμινάριο αποτελείται από 10 διήμερες Αυτοτελείς ενότητες, έχει διετή διάρκεια και παρέχει εκπαίδευση 160 Διδακτικών ωρών.…

Read More