Σεμινάριο Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

Εισαγωγή – Πληροφορίες για την Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία είναι μια μέθοδος που ανιχνεύει και αντιμετωπίζει παθήσεις ÏŒλου του οργανισμού, μέσω της ενεργοποίησης ειδικÏŽν σημείων που βρίσκονται στην περιοχή του αυτιού. Μέσω αυτÏŽν, ενεργοποιούνται νευρικά στελέχη στο πτερύγιο του αυτιού, τα οποία επιδρούν αντανακλαστικά στο ΑυτÏŒνομο νευρικÏŒ σύστημα. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί…

Read More