Ολοκλήρωση 1ης Ενότητας Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

Με την ολοκλήρωση της 1ης Αυτοτελούς Ενότητας του σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής θεραπείας, όπου αναλύσαμε την αντιμετώπιση παθήσεων Αυχένα – Άνω άκρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο. Σε αυτή την 1η Αυτοτελή Ενότητα διδάχθηκε η αντιμετώπιση με την  Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία παθήσεων αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού.…

Read More