Ολοκλήρωση 1ης Ενότητας Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

Με την ολοκλήρωση της 1ης Αυτοτελούς ΕνÏŒτητας του σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής θεραπείας, ÏŒπου αναλύσαμε την αντιμετÏŽπιση παθήσεων Αυχένα – Άνω άκρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ÏŒλες και ÏŒλους τους συμμετέχοντες σε αυτÏŒ το σεμινάριο. Σε αυτή την 1η Αυτοτελή ΕνÏŒτητα διδάχθηκε η αντιμετÏŽπιση με την  Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία παθήσεων αυχένα – Άνω άκρου – Λαιμού.…

Read More