Άγχος & Πόνος: αντιμετώπιση με Ωτοθεραπεία σε Επαγγελματίες Υγείας

Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία είναι η μέθοδος εκείνη που αντιμετωπίζει παθήσεις που αφορούν ÏŒλο τον οργανισμÏŒ, μέσω σημείων της επιφάνειας του ωτικού πτερυγίου. Χρησιμοποιείται για την αντιμετÏŽπιση σωματικÏŽν καταστάσεων ÏŒπως ο πÏŒνος, μυοσκελετικές, νευρολογικές παθήσεις κ.α. Επίσης σε ψυχικές – ψυχοσωματικές καταστάσεις, ÏŒπως το άγχος, κρίσεις πανικού, αÏ‹πνίες. Η μέθοδος μπορεί να γίνει με ειδικά…

Read More