Σεμινάριο Ωτικού Acupressure – Ωτοβελονισμός χωρίς τη χρήση βελόνας.

ΩτικÏŒ Acupressure – ΩτοβελονισμÏŒς χωρίς τη χρήση βελÏŒνας.   Σεμινάριο Ωτικού Acupressure: Διδάσκει ο Γκατζούνης ΘεÏŒδωρος MSc, Φυσίατρος με μετεκπαίδευση στον ΒελονισμÏŒ, ΩτοβελονισμÏŒ, Acupressure, Μεσοθεραπεία, Θεραπευτική άσκηση – διατροφή. Το ΩτικÏŒ Acupressure αποτελεί μία απÏŒ τις μεθÏŒδους που διδάσκονται στο σεμινάριο της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας.     Εισαγωγή – Πληροφορίες για το ΩτικÏŒ Acupressure Το…

Read More