Ημερομηνίες Διεξαγωγής για το σεμινάριο Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας – Ωτοβελονισμού, στο Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, έχουμε την χαρά να σας ανακοινÏŽσουμε τις ημερομηνίες Διεξαγωγής του σεμιναρίου Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας – Ωτοβελονισμού, στο ΑκαδημαÏŠκÏŒ έτος 2021-2022. Πριν ÏŒμως πάμε στις ημερομηνίες, θα ήθελα να μοιραστÏŽ μαζί σας το πÏŽς ξεκίνησε η ÏŒλη πορεία μου στον βελονισμÏŒ και στο γιατί είναι τÏŒσο σημαντικÏŒ να το διδάσκω. Έχουν περάσει…

Read More

Ανακουφιστείτε από Πονοκεφάλους – Ημικρανία με τον Δωρεάν Διαδικτυακό μας Οδηγό

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, με χαρά σας παρουσιάζουμε τον δωρεάν διαδικτυακÏŒ μας οδηγÏŒ «11+1 τρÏŒποι για να ανακουφιστείτε απÏŒ χρÏŒνιους πονοκεφάλους και ημικρανία». Οι χρÏŒνιες κεφαλαλγίες και η ημικρανία είναι πολύ συχνά και σοβαρά προβλήματα υγείας και απÏŒ τα συχνÏŒτερα σύνδρομα χρÏŒνιου πÏŒνου. Ο οδηγÏŒς θα είναι διαθέσιμος για ÏŒλους τους αναγνÏŽστες μας εντελÏŽς Δωρεάν.…

Read More

Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία – Ωτικό Acupressure: 75% μείωση πόνου οσφυαλγίας.

Η οσφυαλγία αποτελεί στις μέρες μας ένα συχνÏŒ και επιβαρυντικÏŒ ζήτημα, τÏŒσο για τους πάσχοντες ÏŒσο και για τα συστήματα υγείας. Επηρεάζει περίπου το 60% -80% του παγκÏŒσμιου πληθυσμού. Το 20% των πασχÏŒντων, εξελίσσει χρÏŒνια συμπτÏŽματα και πÏŒνο. Το 85% των ασθενÏŽν που πάσχουν απÏŒ χρÏŒνια οσφυαλγία έχουν μη συγκεκριμένες υποκείμενες αιτίες ή παθολογία. Σε…

Read More

Σεμινάριο Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας

Εισαγωγή – Πληροφορίες για την Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία Η Ωτική Νευροαντανακλαστική Θεραπεία είναι μια μέθοδος που ανιχνεύει και αντιμετωπίζει παθήσεις ÏŒλου του οργανισμού, μέσω της ενεργοποίησης ειδικÏŽν σημείων που βρίσκονται στην περιοχή του αυτιού. Μέσω αυτÏŽν, ενεργοποιούνται νευρικά στελέχη στο πτερύγιο του αυτιού, τα οποία επιδρούν αντανακλαστικά στο ΑυτÏŒνομο νευρικÏŒ σύστημα. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί…

Read More