Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης: Συμπτώματα, Αίτια, Αντιμετώπιση.

Σύνδρομο ΧρÏŒνιας ΚÏŒπωσης, ΟρισμÏŒς: Το σύνδρομο χρÏŒνιας κÏŒπωσης είναι μια διαταραχή που παρουσιάζει ένα σύνολο συμπτωμάτων. Τα βασικÏŒτερα είναι η σωματική και ψυχική εξάντληση. Τα συμπτÏŽματα είναι ποικίλα και χωρίς να εμφανίζουν σαφή υποκείμενη παθολογία, γι’ αυτÏŒ και χαρακτηρίζεται ως σύνδρομο. Επιδημιολογία: Στατιστικά η συχνÏŒτητά του φαίνεται να αυξάνεται παγκοσμίως, ειδικά στις Δυτικές κοινωνίες και…

Read More