Συνέντευξη του Φυσίατρου Γκατζούνη Θεόδωρου στην εκπομπή “ανάδειξέ το”, για τον ωτοβελονισμό.

Στην συνέντευξη του στην εκπομπή «ανάδειξέ το», ο ιατρÏŒς εξηγεί με απλούς ÏŒρους την μέθοδο του ωτοβελονισμού (τι είναι και πÏŽς γίνεται), τις διαφορές με τον κλασικÏŒ βελονισμÏŒ, αναλύει τις ενδείξεις της τεχνικής, τα πλεονεκτήματα του ωτοβελονισμού. κ.α.

Read More