Σεμινάριο Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και GuaSha – Βελονισμός χωρίς Βελόνες.

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, με χαρά σας ανακοινÏŽνουμε την ύλη, την δομή και τις μεθÏŒδους διδασκαλÎ¯α  για το σεμινάριο Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και Guasha- ΒελονισμÏŒς χωρίς βελÏŒνες, για το ΑκαδημαÏŠκÏŒ Έτος 2021-2022. Εισαγωγή: Πριν είκοσι χρÏŒνια, ÏŒταν μελετούσα για την εξειδίκευση μου στον βελονισμÏŒ, αυτÏŒ που τÏŒνιζαν οι δάσκαλοί μας ήταν ÏŒτι Ανατολική Παραδοσιακή Ιατρική…

Read More