Αυχενικό Σύνδρομο

Τι είναι το αυχενικÏŒ σύνδρομο; Το αυχενικÏŒ σύνδρομο αποτελεί έναν περιγραφικÏŒ ÏŒρο για μια σειρά απÏŒ συμπτÏŽματα (πÏŒνος, δυσκαμψία, μουδιάσματα), στον αυχένα και την γύρω περιοχή.

Read More

Μεσοθεραπεία

Ιδανική μέθοδος για οξύ και χρÏŒνιο πÏŒνο, ειδικά σε αυχένα, μέση, γÏŒνατα, διαστρέμματα, Επικονδυλίτιδες αγκÏŽνα και γενικά σε σύνδρομα πÏŒνου.

Read More

Παθήσεις ώμου

Θεραπεία παθήσεων χρÏŒνιου πÏŒνου του ÏŽμου με βελονισμÏŒ, ωτοβελονισμÏŒ, ωτοθεραπεία. Παθήσεις που προκαλούν πÏŒνο στην περιοχή του Ώμου – Εισαγωγή

Read More