Ο Δεκάλογος της Καραντίνας

Στην ΕιδικÏŒτητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ως τριτοβάθμια ειδικÏŒτητα είμαστε υπεύθυνοι για την σωματική, ψυχολογική, λειτουργική και κοινωνική αποκατάσταση ασθενÏŽν μετά απÏŒ σοβαρούς τραυματισμούς και σε χρÏŒνιες παθήσεις. ΑνθρÏŽπων που η ζωή τους έχει αλλάξει απρÏŒσμενα, απÏŒτομα και πολλές φορές ανεπιστρεπτί. Σας θυμίζει κάτι αυτÏŒ; Αυτές τις ημέρες ÏŒλοι βρισκÏŒμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη…

Read More