Συνδυασμός Σωματικού Βελονισμού – Ωτοβελονισμού

Γίνεται συνδυασμÏŒς σωματικού βελονισμού τοπικά με ειδικές πολύ λεπτές (και συνεπÏŽς ανÏŽδυνες), αποστειρωμένες, μιας χρήσεως βελÏŒνες, καθÏŽς και ωτοβελονισμÏŒς σε ειδικά σημεία στο αυτί για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Read More