Ολοκλήρωση 5ης Αυτοτελούς Ενότητας Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας – Ωτικού Acupressure

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, με χαρά μοιραζÏŒμαστε μαζί σας στιγμιÏŒτυπα απÏŒ την διδασκαλία της 5ης Αυτοτελούς ενÏŒτητας της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας – Ωτικού Acupressure. Στην Αυτοτελή ενÏŒτητα αναλύσαμε την εξής ÎŽλη 5ης Αυτοτελούς ΕνÏŒτητας Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας – Ωτικού Acupressure Την αντιμετÏŽπιση της Ινομυαλγίας. Η ινομυαλγία είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται απÏŒ μυοσκελετικÏŒ πÏŒνο, ευαισθησία…

Read More