Η μέθοδος της Θεραπευτικής Μεσοθεραπείας στην Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Εισαγωγή – Ορισμοί:  Η Θεραπευτική μεσοθεραπεία ορίζεται ως μέθοδος χορήγησης κατάλληλων σκευασμάτων και ουσιÏŽν στο επιφανειακÏŒ στρÏŽμα του δέρματος, ÏŽστε να δρουν τοπικά χωρίς να διαχέονται στον υπÏŒλοιπο οργανισμÏŒ. Η μέθοδος της θεραπευτικής Μεσοθεραπείας χρησιμοποιείται στην Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση καθÏŽς συμβάλει στην αντιμετÏŽπιση πολλÏŽν μυοσκελετικÏŽν παθήσεων. Η Î­νεση τους στο δέρμα συμβάλει στο να…

Read More

Μεσοθεραπεία

Ιδανική μέθοδος για οξύ και χρÏŒνιο πÏŒνο, ειδικά σε αυχένα, μέση, γÏŒνατα, διαστρέμματα, Επικονδυλίτιδες αγκÏŽνα και γενικά σε σύνδρομα πÏŒνου.

Read More

Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας

Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας – Ανάλυση Σκοπού – Δομής ΑυτοτελÏŽν Ενοτήτων- Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δεύτερου ΑκαδημαÏŠκού κύκλου Εισαγωγή: Στο παρÏŒν σεμινάριο γίνεται μια πρωτοποριακή προσέγγιση και σύνθεση των μεθÏŒδων, του Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας , με σκοπÏŒ την αποτελεσματική και ολιστική αντιμετÏŽπιση τÏŒσο σωματικÏŽν ÏŒσο και ψυχικÏŽν – συναισθηματικÏŽν καταστάσεων, για να λαμβάνονται…

Read More