Μένουμε στην Πρώτη Γραμμή!

Μένουμε στην ΠρÏŽτη Γραμμή! Με αίσθημα Ευθύνης, Ηρεμία και Επιστημονική ενημέρωση και τηρÏŽντας ÏŒλα τα μέτρα Ασφάλειας και Προστασίας. ΑνταποκρινÏŒμαστε στο κάλεσμα του Ιατρικού ΣυλλÏŒγου ΑθηνÏŽν και Διατηρούμε ΑνοιχτÏŒ το Ιατρείο, για να συμβάλλουμε στην αποσυμφÏŒρηση των δημÏŒσιων νοσοκομείων. ÎŒπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ιατρικού ΣυλλÏŒγου ΑθηνÏŽν: «Ο ιατρικÏŒς κÏŒσμος οφείλει να παραμείνει στα καθήκοντά…

Read More