Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού- Αντιμετώπιση και Πρόληψη

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, ÏŒλοι έχουμε παρατηρήσει την αύξηση της συχνÏŒτητας στις εποχιακές λοιμÏŽξεις του ανÏŽτερου αναπνευστικού (κοινÏŒ κρυολÏŒγημα), ειδικά οι επαγγελματίες υγείας. Χαρακτηρίζονται απÏŒ συμπτÏŽματα ÏŒπως καταρροή, πυρετÏŒς, πονοκέφαλος, μυαλγίες, που μπορεί να είναι έντονα. Επίσης απÏŒ την μετάδοση μέσω των αεροφÏŒρων οδÏŽν, που τις καθιστά ιδιαίτερα μεταδοτικές και την ευκολία των υποτροπÏŽν. Για…

Read More