Θεραπείες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, φυσιατρική αξιολόγηση, Η εξέταση με βάση τον Ιατρικό βελονισμό – ωτοβελονισμό, με ειδικό μηχάνημα χωρίς χρήση βελόνας ή κάποιου επώδυνου ερεθίσματος (ειδική αξιολόγηση), γίνεται προαιρετικά.

Read More