Θεραπευτική Μεσοθεραπεία σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος

Εισαγωγή: Στο άρθρο θα αναφερθούμε αρχικά στην ανάλυση της μεθÏŒδου της θεραπευτικής μεσοθεραπείας. Θα αναλύσουμε τις αρχές και τεχνικές τις μεθÏŒδου, τις ενδείξεις της στην αντιμετÏŽπιση μυοσκελετικÏŽν συνδρÏŒμων και πÏŒνου και στην αποτελεσματικÏŒτητα της. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την οστεοαρθρίτιδα του γÏŒνατος, την συχνÏŒτητα, τα συμπτÏŽματα, τις επιπτÏŽσεις και στην αντιμετÏŽπισή της. Μια απÏŒ τις…

Read More