Θεραπευτική Μεσοθεραπεία: Ενδείξεις, Τεχνική, Αποτελέσματα της Μεθόδου

Θεραπευτική μεσοθεραπεία: Συνοπτική Παρουσίαση της ΜεθÏŒδου Η θεραπευτική μεσοθεραπεία ξεκίνησε το 1958 απÏŒ το Γάλλο Michel Pistor. Έκτοτε εμφανίζονται πολλές παραλλαγές στην τεχνική της μεθÏŒδου αλλά και στα υλικά που χρησιμοποιούνται. ΟρισμÏŒς Η θεραπευτική μεσοθεραπεία είναι μια μέθοδος χορήγησης ουσιÏŽν στο δέρμα με τέτοιο τρÏŒπο που να δρουν τοπικά, χωρίς να διαχέονται στον υπÏŒλοιπο οργανισμÏŒ,…

Read More