Σεμινάρια διαδικτυακά και Δια ζώσης

Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, με χαρά σας ανακοινÏŽνουμε την ύλη και τη δομή για τα νέα μας διαδικτυακά σεμινάρια. Συνεχίζουμε παράλληλα κατά το ΑκαδημαÏŠκÏŒ έτος 2020-2021 τα αυτοτελή σεμινάρια της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής θεραπείας, δια ζÏŽσης – με φυσική παρουσία. Μπορείτε να δείτε την ύλη και τις ημερομηνίες πατÏŽντας στον σύνδεσμο. Υπάρχει επίσης δυνατÏŒτητα και για…

Read More