Θεραπείες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Θεραπείες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης: Λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, φυσιατρική αξιολÏŒγηση, Η εξέταση στις θεραπείες φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης γίνεται με τη λήψη ιατρικού ιστορικού του ασθενούς, με την εκτίμηση των εργαστηριακÏŽν του εξετάσεων και με την κλινική ιατρική εξέταση.  Εξατομικευμένα λαμβάνονται επίσης δεδομένα με βάση τον ΙατρικÏŒ βελονισμÏŒ – ωτοβελονισμÏŒ. ΑυτÏŒ γίνεται με…

Read More

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Kήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου περιγράφει την πάθηση που ο μεσοσπονδύλιος δίσκος βρίσκεται σε μια μη-φυσιολογική, παθολογική κατάσταση.

Read More

Οστεοαρθρίτιδα

Οστεοαρθρίτιδα γÏŒνατος, ισχίου, σπονδυλικÏŽν και άλλων αρθρÏŽσεων: Αίτια, επιδημιολογία, θεραπεία με βελονισμÏŒ, Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία.

Read More