Είπαν για εμάς

ΣκοπÏŒς μας σαν διδάσκοντες είναι να μεταδίδονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές με απλÏŒτητα, αμεσÏŒτητα και πληρÏŒτητα τÏŒσο σε θεωρητικÏŒ ÏŒσο και σε πρακτικÏŒ επίπεδο, ÏŽστε να έχουν ÏŒλοι τη δυνατÏŒτητα να τα εφαρμÏŒζουν απÏŒ την πρÏŽτη κιÏŒλα ημέρα. Τα εξαιρετικά σχÏŒλια, των εκπαιδευÏŒμενων μας, που “Είπαν για Εμάς”, δείχνουν ÏŒτι είμαστε στο σωστÏŒ δρÏŒμο!…

Read More

Ημερίδα Επείγουσας Αντιμετώπισης – Αυτοθεραπείας σε Κρίσεις Πανικού​

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην ημερίδα Επείγουσας ΑντιμετÏŽπισης και Αυτοθεραπείας σε κρίσεις πανικού​. Η Κρίση Πανικού ορίζεται ως ένα ξαφνικÏŒ επεισÏŒδιο έντονου φÏŒβου που προκαλεί σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις, χωρίς να υπάρχει πραγματικÏŒς κίνδυνος στο φυσικÏŒ επίπεδο ή εμφανής σωματική αιτία.  Μπορεί να είναι πολύ τρομακτικές και να αποσυντονίζουν τÏŒσο σε φυσικÏŒ, ÏŒσο…

Read More

Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας

Σεμινάριο Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας – Ανάλυση Σκοπού – Δομής ΑυτοτελÏŽν Ενοτήτων- Ημερομηνίες Διεξαγωγής Δεύτερου ΑκαδημαÏŠκού κύκλου Εισαγωγή: Στο παρÏŒν σεμινάριο γίνεται μια πρωτοποριακή προσέγγιση και σύνθεση των μεθÏŒδων, του Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας , με σκοπÏŒ την αποτελεσματική και ολιστική αντιμετÏŽπιση τÏŒσο σωματικÏŽν ÏŒσο και ψυχικÏŽν – συναισθηματικÏŽν καταστάσεων, για να λαμβάνονται…

Read More