Σκοπός Ενημερωτικών Άρθρων

Σκοπός Ενημερωτικών Άρθρων Τα άρθρα της ιστοσελίδας έχουν γραφεί με σκοπό την πληροφόρηση, και την ενημέρωση για διάφορες συχνές παθήσεις – καταστάσεις και τους τρόπους – μεθόδους αντιμετώπισής τους. Επιδιώκεται τα άρθρα που αναρτώνται βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες και εργασίες, να αναφέρονται με απλότητα, σαφήνεια και εγκυρότητα, στο εκάστοτε ζήτημα. Χρειάζεται να τονιστεί ότι η…

Read More