Στην συνέντευξη του στην εκπομπή «ανάδειξέ το», ο ιατρός εξηγεί με απλούς όρους

την μέθοδο του ωτοβελονισμού (τι είναι και πώς γίνεται),

τις διαφορές με τον κλασικό βελονισμό,

αναλύει τις ενδείξεις της τεχνικής,

τα πλεονεκτήματα του ωτοβελονισμού. κ.α.