auti2

Η ωτοθεραπεία είναι μια διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική, που αντιμετωπίζει παθήσεις όλου του οργανισμού μέσω της ενεργοποίησης κατάλληλων σημείων στην περιοχή του αυτιού.

Έχει σαν σκοπό την αναγνώριση και θεραπεία τόσο σωματικών παθήσεων όσο και ψυχικών – ψυχοσωματικών καταστάσεων.

Όταν συζητάμε για Ωτοθεραπεία – Ωτοβελονισμό έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για μια μορφή παραδοσιακού βελονισμού.

Στην πραγματικότητα μιλάμε για δύο διαφορετικές τεχνικές.

Η ωτοθεραπεία διαφέρει από τον παραδοσιακό βελονισμό, λόγω του ότι η χρησιμοποιεί θεραπευτικά μόνο το μικροσύστημα του αυτιού, ενώ στον βελονισμό γίνεται θεραπεία με τη χρήση βελόνας σε όλο το σώμα.

Η ωτοθεραπεία μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας  διάφορα φυσικά μέσα όπως σπορίδια, ειδικούς μαγνήτες, ηλεκτροθεραπεία χαμηλής συχνότητας, laser κ.α. χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση βελόνας.

Όταν η θεραπεία γίνεται με τη χρήση βελόνας τότε η μέθοδος ονομάζεται ωτοβελονισμός. Ακόμα και τότε διαφέρει από τον κλασικό βελονισμό καθώς η ωτοθεραπεία βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με την νευροφυσιολογία και την νευροανατομία του ωτός, και όχι στην παραδοσιακή θεωρία των μεσημβρινών, των πέντε στοιχείων κτλ, της Κινέζικης ιατρικής.

Η ωτοθεραπεία είναι  μια καθαρά Ευρωπαϊκή και μάλιστα Μεσογειακή μέθοδος θεραπείας καθώς, οι πρώτες αναφορές για την τεχνική υπάρχουν από την αρχαία Αίγυπτο, το 1550 π.Χ. και στην Αρχαία Ελλάδα, από τον Ιπποκράτη το 500 π.Χ.

Στο αυτί υπάρχει η αντιπροσώπευση των ανατομικών δομών του σώματος (αυχένας, μέση, γόνατα, ισχία, καρπός, ώμοι, στομάχι, ήπαρ, έντερο, νεφρά κτλ). Υπάρχουν επίσης σημεία που μπορεί να αφορούν ψυχοσωματικές λειτουργίες όπως ζάλη, ίλιγγος, άγχος, φόβος, πείνα, βουλιμία, μνήμη, επιθετικότητα, καταθλιπτική συμπεριφορά, εξαρτήσεις από νικοτίνη, αλκοόλ κ.α.

Όταν υπάρχει κάποια παθολογία του ανθρώπινου οργανισμού εμφανίζονται ζώνες ευαισθησίας στην περιοχή του αυτιού, οι οποίες μπορεί να ανιχνευτούν από τους επιστήμονες που είναι εκπαιδευμένοι στη μέθοδο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), έχει δώσει έγκριση για την αντιμετώπιση 40 παθήσεων με ωτοθεραπεία και βελονισμό. Αυτές είναι παθήσεις που σχετίζονται με πόνο, με ψυχοσωματικά σύνδρομα, κινητικές διαταραχές και εθισμοί – διαταραχές διατροφής.

Τεχνική της ωτοθεραπείας:

Γίνεται με την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών μέσων και τεχνικών που επιλέγονται ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Αυτά μπορεί να είναι τεχνικές Ωτομάλαξης, ερεθισμός με χρήση   laser, ηλεκτρικός ερεθισμός με μηχανήματα ηλεκτροδιέγερσης και laser.

Το πλέον σύνηθες χρησιμοποιούμενο είναι η επικόλληση ειδικών σποριδίων ή μαγνητών ή επιθεμάτων με μικροβελόνα (μικρότερο από 0,6mm και τότε η τεχνική ονομάζεται ωτοβελονισμός) που προκαλούν τον απαραίτητο ερεθισμό στο αυτί.

Τα μεσοδιαστήματα θεραπείας είναι συνήθως ανά 15 ή 21 ημέρες, ανάλογα την χρονιότητα της κατάστασης για την οποία προσέρχεται ο κάθε θεραπευόμενος.

Η μέθοδος της ωτοθεραπείας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα καθώς είναι ανώδυνη, μπορεί να γίνει θεραπεία ενώ οι ασθενείς είναι ντυμένοι, οι ασθενείς μπορούν να πάρουν τη θεραπεία μαζί τους στο σπίτι, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και τα μεσοδιαστήματα της θεραπείας.

Αποτελέσματα της Ωτοθεραπείας: Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα της τεχνικής αγγίζει τα όρια των πλέον σύγχρονων κλασικών ιατρικών διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, φτάνοντας σε ποσοστά από 72 – 85% στις διάφορες μελέτες, ανάλογα την χρονιότητα και την πάθηση που εξετάζεται.

Παρενέργειες της τεχνικής Ωτοθεραπείας – Ωτοβελονισμού.

Είναι σπάνιες και ελάχιστες όπως κάποια τοπική δερματική ευαισθησία, ελαφρά ενόχληση ή ελαφρύς πόνος. Οι παρενέργειες αυτές είναι ελαφρές, παροδικές, και καλά ανεκτές από τους ασθενείς.

Συμπερασματικά:

Η Ωτοθεραπεία – Ωτοβελονισμός είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος με μεγάλη εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αντιμετωπίζει παθήσεις και καταστάσεις όλου του οργανισμού και είναι: Ανώδυνη, Φυσική, Εξατομικευμένη, καλά ανεκτή από τον ασθενή και συνδυάζεται άριστα τόσο με την κλασική ιατρική όσο και με άλλες φυσικές μεθόδους, ώστε να βοηθήσει στην γρήγορη, και ολιστική αποκατάσταση των ασθενών.

Στο ιατρείο χρησιμοποιείται η μέθοδος της ωτοθεραπείας – ωτοβελονισμού, δίνονται συμβουλές θεραπευτικής διατροφής (Μεσογειακής διατροφής σε συνδυασμό με εξατομικευμένα στοιχεία των ομάδων αίματος), θεραπευτικής άσκησης, εργονομίας, συμβουλές για Ελληνικά βότανα, καθώς και σωματικός βελονισμός και μεσοθεραπεία όπου είναι απαραίτητο, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ακόμα και σε χρόνιες και μη καλά ανταποκρινόμενες με συμβατικές θεραπείες παθήσεις όπως ο πόνος της οστεοαρθρίτιδας και οι ημικρανίες με τα ποσοστά επιτυχίας να φτάνουν σε ποσοστό άνω του 85-87%.

 

Βιβλιογραφία:

 1. Dr. Giancarlo Bazzoni. Εισαγωγή στον Ωτοβελονισμό, ΙΤΜΕ Publications, Athens 2014
 2. Nogier P. (mai 1956) Le pavillon de l’oreille. Zones et points re΄ Bulletin de la Socie΄ te΄ d’Acupuncture n_20, article repris dans la revue Auriculome΄decine n_21 (1980). Sainte-Ruffine: Maisonneuve, 1956.
 3. Oleson T. Auricolotherapy stimulation for neuro-rehabilitation. Neuro Rehabilitation 2002;17:49–62.
 4. Luigi Gori and Fabio Firenzuoli Ear Acupuncture in European Traditional Medicine Center of Natural Medicine, S. Giuseppe Hospital, Empoli, Italy eCAM 2007;4(S1)13–16 doi:10.1093/ecam/nem106
 5. Soliman N, Frank BL. Auricular acupuncture and auricular medicine. Phys Med Rehabil Clin N Am 1999;10:547–54.
 6. Krahl SE. Vagus nerve stimulation for epilepsy: A review of the peripheral mechanisms. Surg Neurol Int. 2012
 7. Pierre Rabischong, MD and Claudie Terral, MD, PhD. Scientific Basis of Auriculotherapy: State of the ArtMed Acupunct. 2014 Apr 1; 26(2): 84–96. doi:  10.1089/acu.2014.1038, PMCID: PMC3976599
 8. Taguchi R. Acupuncture Anesthesia and Analgesia for Clinical Acute Pain in Japan. eCAM Advance Access published online. (June 11, 2007)
 9. Romoli M, Allais G, Airola G, Benedetto C, Mana O, Giacobbe M, Pugliese AM, Battistella G, Fornari E. Ear acupuncture and fMRI: a pilot study for assessing the specificity of auricular points. Neurol Sci. 2014 May;35 Suppl 1:189-93. doi: 10.1007/s10072-014-1768-7.
 10. Haker E, Egekvist H, Bjerring P. Effect of sensory stimulation (acupuncture) on sympathetic and parasympathetic activities in healthy subjects. J Auton Nerv Syst 2000;79:52–9.
 11. Yeh ML, Chang YC, Huang YY, Lee TY. A randomized controlled trial of auricular acupressure in heart rate variability and quality of life for hypertension. Complement Ther Med. 2015 Apr;23(2):200-9. doi: 10.1016/j.ctim.2015.01.005. Epub 2015 Jan 20.
 12. Qu F. Zhou Electro-acupuncture in relieving labor pain. Evid Based Complement Alternat Med. 2007;4(1):125–130.
 13. Alimi D. Rubino C. Pichard-Leandri E. Fermand-Brule S. Dibreuil-Lemaire M. Hill C. Analgesic effect of auricular acupuncture for cancer pain: A randomized, blinded, controlled trial. J Clin Oncol. 2003;21(22):4120–4126.
 14. G. Bazzoni, Notes from seminars on Auricular Acupuncture. ΙΤΜΕ Seminars, Athens 2012-2016

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>