Αυχενικό Σύνδρομο

Τι είναι το αυχενικÏŒ σύνδρομο; Το αυχενικÏŒ σύνδρομο αποτελεί έναν περιγραφικÏŒ ÏŒρο για μια σειρά απÏŒ συμπτÏŽματα (πÏŒνος, δυσκαμψία, μουδιάσματα), στον αυχένα και την γύρω περιοχή.

Read More

Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Kήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου περιγράφει την πάθηση που ο μεσοσπονδύλιος δίσκος βρίσκεται σε μια μη-φυσιολογική, παθολογική κατάσταση.

Read More

Κάπνισμα

ÎŒλοι γνωρίζουμε το πÏŒσο βλαβερή είναι συνήθεια είναι το κάπνισμα. Ο καπνÏŒς του τσιγάρου έχει βρεθεί ÏŒτι περιέχει πάνω απÏŒ χίλιες ουσίες, πολλές απÏŒ τις οποίες είναι βλαβερές και καρκινογÏŒνες. Επίσης το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγετε απÏŒ την καύση του καπνού, ενÏŽνετε με την αιμοσφαιρίνη. Με αυτÏŒ τον τρÏŒπο μειÏŽνει την δυνατÏŒτητα της να…

Read More

Κρίση Πανικού

Κρίση Πανικού, αίτια, συμπτÏŽματα, αντιμετÏŽπιση στο οξύ στάδιο. Η Κρίση Πανικού ορίζεται ως ένα ξαφνικÏŒ επεισÏŒδιο έντονου φÏŒβου που προκαλεί σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις,

Read More