Έχετε νιώσει κάποια στιγμή της ζωής σας ένα κουδούνισμα στα αυτιά, μετά από μια συναυλία ή ένα κλαμπ με δυνατή μουσική; Είχατε ποτέ την αίσθηση ότι ακούγατε ένα σφύριγμα στα αυτιά σας όταν πηγαίνατε για ύπνο ενώ όλα ήταν ήσυχα; Αν ναι, τότε μπορείτε να καταλάβετε το πως νιώθουν τα άτομα που έχουν έντονες και χρόνιες εμβοές και το πόσο ανάγκη έχουν να βρουν ανακούφιση από αυτό, το πολλές φορές βασανιστικό αίσθημα. Ο βελονισμός και ο Ωτοβελονισμός είναι θεραπευτικές μέθοδοι, που σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά άτομα που υποφέρουν από εμβοές.

Στη συνέχεια του άρθρου θα αναλύσουμε τις εμβοές ως προς την επιδημιολογία τους, την ταξινόμηση τους, τα αίτια και στο πώς μπορεί ο βελονισμός να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους.

Εμβοές – Ορισμός.

Οι εμβοές είναι μια κοινή διαταραχή, η οποία ακόμα είναι υπό μελέτη ως προς τα αίτια και την παθοφυσιολογία της. Ορίζεται ως η αντίληψη ήχων από ένα άτομο, χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική ακουστική πηγή.

Εμβοές – Επιδημιολογία

Είναι ένα συχνό φαινόμενο που μπορεί να απασχολεί άτομα κάθε ηλικίας και φύλου. Περίπου το 10-15% του γενικού πληθυσμού βιώνει μια επίμονη αίσθηση εμβοής. Το 1% έως 3% του πληθυσμού έχει σοβαρή, ενοχλητική εμβοή.

Εμβοές – Κατηγοριοποίηση – Συμπτώματα

Οι εμβοές μπορεί να κατηγοριοποιηθούν αρχικά σε αντικειμενικές και υποκειμενικές εμβοές. Οι δεύτερες είναι και οι συχνότερες καθώς το 99% των εμβοών είναι αυτής της κατηγορίας.

Μπορούν ακόμα να χαρακτηριστούν ως παροδικές (λιγότερο από 3 μήνες, προκαλούμενες από περιβαλλοντικά αίτια όπως έντονοι θόρυβοι) και σε χρόνιες (πάνω από 3 μήνες).

Μπορεί επίσης να χαρακτηριστούν ως ήπιες ή σοβαρές. Οι ήπιες εμβοές είναι ο θόρυβος που οι άνθρωποι ακούνε περιστασιακά ή μόνο σε ήσυχα μέρη, και συνήθως προκαλεί μικρή μόνο ενόχληση.

Οι σοβαρές εμβοές είναι εξαιρετικά ενοχλητικές. Συχνά διαταράσσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών σε όλα τα επίπεδα, στην εργασία, τις οικογενειακές και φιλικές σχέσεις. Μεταξύ των σοβαρά ασθενών, μπορεί να προκαλέσουν ελλείμματα συγκέντρωσης, υπερευαισθησία στους ήχους, άγχος, κατάθλιψη. Επίσης ευερεθιστότητα, διέγερση και αϋπνία. Μερικές φορές, σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε αυτοκτονία.

Εμβοές – Αίτια

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός των εμβοών εξακολουθεί να είναι ασαφής και για αυτό είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Μπορεί να συμβούν μετά από κάποια φλεγμονή, τραυματισμό ή σε καταδύσεις. Συνηθέστερα το αίτιο και η παθοφυσιολογία των εμβοών παραμένει αδιευκρίνιστη. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για την αξιολόγηση των εμβοών είναι απαραίτητο να γίνει εκτίμηση της κατάστασης από ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο –ΩΡΛ Ιατρό. Ακόμα περισσότερο, όταν εμφανίζονται αιφνίδια ή όταν τα συμπτώματα αυξάνουν σε ένταση και συχνότητα.

Εμβοές – Αντιμετώπιση – Θεραπεία

Οι εμβοές είναι δύσκολες στην αντιμετώπισή τους καθώς απουσιάζουν συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπισή τους. Ο βελονισμός, το Acupressure και η Ωτική Νευροαντανακλαστική θεραπεία- Ωτοβελονισμός – Ωτοθεραπεία, είναι μέθοδοι που σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των εμβοών.

Εμβοές – Πώς βοηθά ο βελονισμός στην αντιμετώπισή τους

Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας που παρουσιάζει ο βελονισμός για την αντιμετώπιση ατόμων με εμβοές, δημοσιεύτηκε το 2018.

Είναι μια τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή κλινική δοκιμή που έγινε σε δείγμα 88 ατόμων που είχαν χρόνιες εμβοές. Οι ασθενείς κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: ομάδα βελονισμού έναντι placebo.

αυτί στο οποίο γίνεται διδασκαλία σε σεμινάρια όπου εφαρμόζεται ωτικός βελονισμός για εμβοέςΈγιναν 15 συνεδρίες με βελονισμό σε άτομα που παρουσίαζαν χρόνιες εμβοές.

Στην αρχή, στο τέλος της δέκατης πέμπτης συνεδρίας και 3 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, συμπληρώθηκαν τα εξής: η οπτική αναλογική κλίμακα (VAS) για την ένταση των εμβοών και ειδικό ερωτηματολόγιο του δείκτη σοβαρότητας εμβοών (TSI).

Ο βελονισμός έγινε σε ειδικά για τις εμβοές σημεία, τόσο στην περιοχή του προσώπου, όσο και στα άκρα. Οι βελόνες ήταν αποστειρωμένες και μιας χρήσης.

Οι μετρήσεις τόσο στην οπτική αναλογική κλίμακα, όσο και στο ειδικό ερωτηματολόγιο, παρουσίασαν αξιοσημείωτη βελτίωση μετά από 15 συνεδρίες, στους ασθενείς που έγινε ο βελονισμός. Οι αλλαγές ήταν στατιστικά σημαντικές (p <0,001). Οι τιμές του TSI και VAS στην ομάδα βελονισμού ήταν χαμηλότερες από την ομάδα placebo σε κάθε συνεδρία (p <0,001).

Ο βελονισμός φάνηκε ότι βοηθά τόσο στην μείωση της έντασης των συμπτωμάτων, όσο και στην καθημερινότητα και την λειτουργικότητα των ατόμων με χρόνιες εμβοές. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και στις μετρήσεις που έγιναν τρεις μήνες μετά το πέρας των συνεδριών.

Συμπεράσματα – Βελονισμός και εμβοές

Οι εμβοές απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Παρουσιάζουν δυσκολία στην αντιμετώπισή τους και πολλές φορές είναι τόσο έντονες που μπορεί να επηρεάζουν τα άτομα σε κάθε πτυχή της ζωής τους. Ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση της έντασης και της σοβαρότητας σε ασθενείς με εμβοές. Καθώς είναι φυσική μέθοδος θεραπείας, για τις εμβοές και σε κάθε χρόνια κατάσταση χρειάζεται να γίνονται τουλάχιστον 12-14 συνεδρίες για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο βελονισμός μπορεί σύμφωνα με τη Διεθνή βιβλιογραφία, να είναι μια χρήσιμη και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε άτομα με χρόνιες εμβοές.

Υπάρχουν φυσικά και άλλες θεραπευτικές μέθοδοι που μπορούν να ανακουφίσουν τα άτομα με εμβοές, όπως είναι ειδικές συσκευές ακουστικών συχνοτήτων, συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και η θεραπευτική μεσοθεραπεία, την οποία θα αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο.

Ο βελονισμός και ο Ωτοβελονισμός – Ωτοθεραπεία χρησιμοποιούνται συνδυαστικά στο ιατρείο για την αντιμετώπιση των εμβοών με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Διδάσκεται επίσης η μέθοδος του Acupressure και της Ωτικής Νευροαντανακλαστικής Θεραπείας, για την αντιμετώπιση των εμβοών στα πλαίσια των σεμιναρίων μας.

Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχουν πρωτοεμφανιζόμενες εμβοές ή όταν τα συμπτώματα αυξάνουν σε ένταση και συχνότητα, είναι απαραίτητο να γίνει εκτίμηση της κατάστασης από ειδικό ΩΡΛ Ιατρό.

Άρθρο από τον Γκατζούνη Θεόδωρο Φυσίατρο, με μετεκπαίδευση στον Βελονισμό, Ωτοβελονισμό, Acupressure, με Master στην Θεραπευτική Άσκηση.

Καθηγητής Acupressure, Ωτικής Νευροαντανακλαστικής θεραπείας, Ωτοβελονισμού, Ωτοθεραπείας.

Βιβλιογραφία

 1. Okada DM, Onishi ET, Chami FI. Acupuncture for tinnitus immediate relief. Braz J Otorrinolaringol. 2006;72:182–6. [PubMed] [Google Scholar]

 2. Jeon SW, Kim KS, Nam HJ. Long-term effect of acupuncture for treatment of tinnitus: a randomized, patient-and assessor-blind, sham-acupuncture-controlled, pilot trial. J Altern Complement Med. 2012;18:693–9. [PubMed] [Google Scholar]

 3. Axelsson A, Andersson S, Gu LD. Acupuncture in the management of tinnitus: a placebo-controlled study. Audiology. 1994;33:351–60. [PubMed] [Google Scholar]

 4. Vilholm OJ, Møller K, Jørgensen K. Effect of traditional Chinese acupuncture on severe tinnitus: a double-blind, placebo-controlled, clinical investigation with open therapeutic control. Br J Audiol. 1998;32:197–204. [PubMed] [Google Scholar]

 5. Azevedo RF, Chiari BM, Okada DM, Onishi ET. Impact of acupuncture on otoacoustic emissions in patients with tinnitus. Braz J Otorrinolaringol. 2007;73:599–607. [PubMed] [Google Scholar]

 6. Wang K, Bugge J, Bugge S. A randomised, placebo-controlled trial of manual and electrical acupuncture for the treatment of tinnitus. Complement Ther Med. 2010;18:249–55. [PubMed] [Google Scholar]

 7. Bahram Naderinabi, Soheil Soltanipour, Shadman Nemati, Alia Saberi, Sepideh Parastesh: Acupuncture for chronic nonpulsatile tinnitus: A randomized clinical trial. Caspian J Intern Med. 2018 Winter; 9(1): 38–45. doi: 10.22088/cjim.9.1.38. PMCID: PMC5771359. PMID: 29387318

 8. Ahmad N, Seidman M. Tinnitus in the older adult: epidemiology, pathophysiology and treatment options. Drug & Aging. 2004;21:297–305. [PubMed] [Google Scholar]

 9. Οι εικόνες προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του Θεόδωρου Γκατζούνη

 10. Kim JI, Choi JY, Lee DH, Choi TY, Lee MS, Ernst E. Acupuncture for the treatment of tinnitus: a systematic review of randomized clinical trials. BMC Complement Altern Med. 2012;12:97. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

 11. Kilery PR, Zwolan TA. Tinnitus and hyperacosis. In: Cummings CW, et al., editors. Cummings otolaryngology head & neck surgery. 4th ed. USA: Elsevier-Mosby; 2005. pp. 3483–503. [Google Scholar]

 12. Reynolds P, Gardner D, Lee R. Tinnitus and psychological morbidity: a cross‐sectional study to investigate psychological morbidity in tinnitus patients and its relationship with severity of symptoms and illness perceptions. Clin Otolaryngol Allied Sci. 2004;29:628–34. [PubMed] [Google Scholar]

 13. Mahmoudian S, Farhadi M, Rahmani M, Kamrava SK, Sina F. Effectiveness of low level laser irradiation on tinnitus and parameters of electrocochleography and distortion product otoacoustic emissions. Auditory Vestibular Res. 2008;17:19–28. [Google Scholar]

 14. Saberi A, Hatamian HR, Nemati Sh, Banan R. Hearing statement in multiple sclerosis: a case control study using auditory brainstem responses and otoacoustic emissions. Acta Med Iranica. 2012;50:679–83. [PubMed] [Google Scholar]