Δεύτερο Ακαδημαϊκό Έτος Acupressure Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας.

Στο παρόν σεμινάριο γίνεται μια πρωτοποριακή προσέγγιση και σύνθεση των μεθόδων, του Acupressure, Θεραπευτικής Μάλαξης και Αρωματοθεραπείας , με σκοπό την αποτελεσματική και ολιστική αντιμετώπιση τόσο σωματικών όσο και ψυχικών – συναισθηματικών καταστάσεων, για να λαμβάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα. Η ολιστική θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στην αρχή ότι ο οργανισμός είναι ένα σύνολο και άρα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την αιτία μιας διαταραχής και όχι το σύμπτωμα.

Όπως έχει αναφέρει και ο Ιπποκράτης είναι σημαντικό «να θεραπεύουμε τον ασθενή και όχι την ασθένεια.»

Ολιστικές είναι οι μέθοδοι που μπορούν να έχουν επίδραση σε όλο τον οργανισμό (Σώμα και Πνεύμα) και να ακολουθούν τις Ιπποκρατικές αρχές, δηλαδή το:

«Να Ωφελούν ή/και να μη βλάπτουν.»

Τέτοιες μέθοδοι είναι το Acupressure (η δακτυλοπίεση σε σημεία βελονισμού), η Θεραπευτική Μάλαξη και η Αρωματοθεραπεία.

Στο παρόν σεμινάριο γίνεται μια πρωτοποριακή προσέγγιση και σύνθεση αυτών των μεθόδων, με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τόσο σωματικών όσο και ψυχικών – συναισθηματικών καταστάσεων ώστε να λαμβάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Acupressure 

 • Η μέθοδος του Acupressure βασίζεται στην δακτυλοπίεση ειδικών σημείων του σώματος με συγκεκριμένη τεχνική. Τα σημεία αυτά είναι γνωστά και σαν βελονιστικά σημεία καθώς χρησιμοποιούνται και στον βελονισμό.​
 • Το Acupressure έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα καθώς υπάρχουν αναφορές σε γραπτά 5000 ετών, βασίζεται πάνω στις ίδιες αρχές και είναι προγενέστερο του βελονισμού, επιτυγχάνει εξίσου σημαντικά αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζεται η εφαρμογή βελόνας.​
 • Για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου, είναι σημαντική η σαφής εντόπιση του σημείου, ο ρυθμός πίεσης των σημείων, η εφαρμογή της κατάλληλης δύναμης ανάλογα με την περιοχή και είναι πολύ βασική η σειρά, ο αριθμός και η φορά με την οποία γίνεται η ενεργοποίηση τους (εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων).

Θεραπευτική Μάλαξη

 • Η θεραπευτική Μάλαξη είναι μια πανάρχαια τεχνική που αναφέρεται από τον πατέρα της Ιατρικής “Ιπποκράτη” και εφαρμόζονταν στα αρχαία Ασκληπιεία σαν αναπόσπαστο τμήμα κάθε θεραπείας.​
 • Οι επιδράσεις της στην μυϊκή χαλάρωση, στην βελτίωση της κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, στην ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, στην ψυχική χαλάρωση και ευεξία και πλήθος άλλες, είναι καλά τεκμηριωμένη τόσο από την αρχαία, όσο και από την σύγχρονη επιστήμη.​
 • Στο σεμινάριο διδάσκονται ειδικές τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης που εμπεριέχουν στοιχεία από:
 • τεχνικές μάλαξης,
 • μάλαξη και χειρισμοί με τη μέθοδο του GuaSha,
 • λεμφικής αποσυμφόρησης,
 • ειδικές τεχνικές αντιμετώπισης Trigger Points,
 • κατάλληλα προσαρμοσμένες με σαφήνεια, απλότητα και αποτελεσματικότητα για τον βέλτιστο συνδυασμό με το Acupressure.

Αρωματοθεραπεία

 • Η αρωματοθεραπεία είναι μία θεραπευτική μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούνται τα αιθέρια έλαια ως κύρια θεραπευτικά εργαλεία, για την αντιμετώπιση σωματικών ενοχλημάτων και την εξισορρόπηση των συναισθημάτων. Τα αιθέρια έλαια παράγονται από άνθη ή από άλλα τμήματα διαφόρων αρωματικών φυτών μέσα από φυσικές διεργασίες (απόσταξη ή με υδρατμούς).​
 • Στο σεμινάριο διδάσκονται τα κατάλληλα έλαια για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων σε συνδυασμό με την ειδική θεραπευτική μάλαξη.​
 • Επίσης εφαρμόζεται ένας πρωτοποριακός ειδικός συνδυασμός της με τα βελονιστικά σημεία του Acupressure, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ιδιαίτερο έλαιο σε κάθε σημείο για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.​

Δηλώστε Συμμετοχή / Μάθετε πληροφορίες, πατώντας εδώ.

*Μπορείτε να επωφεληθείτε από την εκπτωτική προσφορά μας για προεγγραφές καθώς και τις ειδικές τιμές για τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους σχολών επαγγελμάτων υγείας 

Δηλώστε Συμμετοχή / Μάθετε πληροφορίες, πατώντας εδώ.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την εκπτωτική προσφορά μας για προεγγραφές καθώς και τις ειδικές τιμές για τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους σχολών επαγγελμάτων υγείας 

Δηλώστε Συμμετοχή / Μάθετε πληροφορίες, πατώντας εδώ.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την εκπτωτική προσφορά μας για προεγγραφές καθώς και τις ειδικές τιμές για τελειόφοιτους φοιτητές και αποφοίτους σχολών επαγγελμάτων υγείας 

Κατεβάστε την αναλυτική παρουσίαση κάνοντας κλικ ΕΔΩ.