Η ωτοθεραπεία παρουσιάζει όλα τα οφέλη και τις δράσεις του σωματικού βελονισμού, αλλά μπορεί να γίνει και χωρίς τη χρήση βελόνας για όσους θεραπευόμενους θέλουν να την αποφύγουν.

Με την εφαρμογή κατάλληλων θεραπευτικών μέσων και τεχνικών που επιλέγονται ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του θεραπευόμενου

επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα μέσα αυτά μπορεί να είναι ηλεκτρικός ερεθισμός με μηχανήματα ηλεκτροδιέγερσης και laser, ειδικά φυτικά σπορίδια ή νανομαγνήτες, τεχνικές ωτομάλαξης,.

Ο ωτοβελονισμός ονομάζεται η μέθοδος όταν στην ωτοθεραπεία χρησιμοποιούνται νανοβελόνες στα ειδικά σημεία στο αυτί.

Με τη μέθοδο της ωτοθεραπείας και του ωτοβελονισμού ο θεραπευόμενος είναι καλυμμένος στα μεσοδιαστήματα των συνεδριών καθώς έχει τη θεραπεία μαζί του εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και επιτυγχάνεται η καλύτερη αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων.

Δίνονται ειδικές οδηγίες για την ενεργοποίηση των σημείων στο αυτί για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Το πλέον σύνηθες χρησιμοποιούμενο είναι η επικόλληση ειδικών φυτικών σποριδίων ή μαγνητών ή επιθεμάτων με μικροβελόνα (μικρότερο από 0,6mm και τότε η τεχνική ονομάζεται ωτοβελονισμός) που προκαλούν τον απαραίτητο ερεθισμό στο αυτί.

Ο ωτοβελονισμός αυξάνει το χρόνο της θεραπείας, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να πάρει το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά ένας κύκλος βελονισμού ολοκληρώνεται σε 2-3 μήνες, ενώ του Ωτοβελονισμού χρειάζεται 6-7 να καταμεριστεί.

Ένα ακόμα όφελος της μεθόδου, ειδικά στην εποχή μας, είναι ότι επιμερίζει το κόστος των συνεδριών σε δύο με τρεις ανά μήνα, σε αντίθεση με τον σωματικό βελονισμό που απαιτούνται 4-7 το μήνα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον οικονομικό προγραμματισμό των θεραπευόμενων.

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και για τις δύο μεθόδους.

Κύκλος θεραπειών Ωτοβελονισμού: 5-7 για οξείες παθήσεις/ κάθε επτά ημέρες (σπάνια), Χρόνιες παθήσεις και σύνδρομα (πάνω από 3 μήνες – πιο συνήθη): 12-14/ κάθε Δέκα – Δεκαπέντε ημέρες (δύο με τρεις φορές το μήνα)

Διάρκεια: 90-120 λεπτά η πρώτη επίσκεψη, 45-60 λεπτά οι επόμενες.