Σκοπός Ενημερωτικών Άρθρων

Τα άρθρα της ιστοσελίδας έχουν γραφεί με σκοπό την πληροφόρηση, και την ενημέρωση για διάφορες συχνές παθήσεις – καταστάσεις και τους τρόπους – μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Επιδιώκεται τα άρθρα που αναρτώνται βασισμένα σε επιστημονικές μελέτες και εργασίες, να αναφέρονται με απλότητα, σαφήνεια και εγκυρότητα, στο εκάστοτε ζήτημα.

Χρειάζεται να τονιστεί ότι η παρακολούθηση από τον θεράποντα ιατρό των ασθενών, είναι αναντικατάστατη, απαραίτητη και αναγκαία.

Από κει και πέρα κάθε Ιατρός έχει την δυνατότητα μα και την υποχρέωση να συμβάλει στην ενημέρωση, μια και έτσι τηρεί αυτό που ο Πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης πρέσβευε.

Το «Προλαμβάνειν παρά Θεραπεύειν»