Πρώτη επίσκεψη: Ιατρική Διάγνωση – Ειδική αξιολόγηση – Κατάρτιση Θεραπευτικού πλάνου.

Η πρώτη επίσκεψη περιλαμβάνει:

Λήψη ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, φυσιατρική αξιολόγηση, εξέταση με βάση τον Ιατρικό βελονισμό – ωτοβελονισμό, με ειδικό μηχάνημα χωρίς χρήση βελόνας ή κάποιου επώδυνου ερεθίσματος (ειδική αξιολόγηση).

Αν κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της διάγνωσης, γίνεται συνταγογράφηση – παραπομπή για ειδικές εξετάσεις .

-(Απλή Ακτινογραφία, Αξονική ή Μαγνητική Τομογραφία, Ηλεκτρομυογράφημα κτλ).

Ειδικές συμβουλές θεραπευτικής άσκησης, αλλαγής τρόπου ζωής αλλαγής – τροποποίησης διατροφικών συνηθειών, ανάλογα με την κατάστασή του.

Η προσέγγιση και το Πλάνο Θεραπευτικής αντιμετώπισης της κατάστασής του κάθε ασθενούς, είναι εξατομικευμένα. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε τις αποτελεσματικότερες θεραπευτικές λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε θεραπευόμενου. Βασίζεται σε Φυσικές Ιατρικές μεθόδους και προσεγγίσεις.

Διάρκεια 90-120 λεπτά.